Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om vattenmätarbyte

Dags för mätarbyte? Är du osäker på vem som ansvarar för vad? Vi har samlat de vanligaste frågorna kring mätarbytet här.

Frågor och svar om vattenmätarbyte

En fjärravläst vattenmätare är en elektronisk ultraljudsvattenmätare med en inbyggd radiosändare som innebär att mätaren läser av vattenflödet automatiskt.

Mätvärden kommer att hämtas in via radiosändare några gånger per år. Det innebär att du som kund slipper lämna in mätarställningen manuellt framöver. Dock är det en övergångsperiod till dess att mätvärden börjar samlas in.

Anledningen till att vi byter till fjärravlästa mätare är för att det innebär flera fördelar för alla inom VA-kollektivet. Idag har vi problem med att mätarställningar inte kommer in vilket kräver många onödiga resurser. Vi slipper alla utskick samt den administration som det innebär, samt att vi inte behöver använda oss av schablondebiteringar baserade på tidigare förbrukning. Fjärravlästa mätare gör det möjligt för oss och villaägare att snabbare upptäcka oroande avvikelser och vi kan lättare få indikering på eventuella läckor, vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för vår debitering.

Du kommer att få ett brev hemskickat i din brevlåda med information om vattenmätarbytet. Därefter kommer du att få ett tidsbokningskort i brevlådan ungefär en vecka innan vi planerar att komma hem till dig. Besöket tar upp till en timme.

Du kommer att få en utsatt tid på tidsbokningskortet när besöket kommer att ske. Om tiden inte passar bör du så fort som möjligt kontakta oss för att boka in en ny tid. Vid besöket är det viktigt att det finns en vuxen hemma som kan visa var vattenmätaren finns i huset.

För att säkerställa att din mätarplats uppfyller gällande krav behöver du först kontrollera din mätarplats. Bland annat kräver bytet av vattenmätaren att det finns en konsol som håller fast ventiler och rör i väggen och att det finns avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Om din mätarplats uppfyller kraven behöver du inte göra något innan vi kommer och byter din vattenmätare.

Om du upptäcker att du behöver åtgärda en eller flera saker innan bytet så ska du kontakta en VVS-installatör. När din VVS-installatör besökt dig för att kontrollera vad som behöver åtgärdas kontaktar installatören i sin tur oss för en tid då vi kan stänga av vattnet i gatan. När vi stänger av vattnet i gatan gör din VVS-installatör ett andra besök hos dig för att åtgärda mätarplatsen. Därefter är din mätarplats godkänd inför vattenmätarbytet.

Du behöver kontrollera följande:

  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt. Om någon av ventilerna inte stängs helt så ska de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Mätaren ska monteras i en mätarkonsol som är horisontell och fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor. Konsolen håller fast ventiler och rör i väggen. Om du saknar något behöver du anlita en VVS-installatör som kan installera det.
  • Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.
  • Mätarplatsen får inte blockeras. Om mätplatsen ska byggas in ska det vara i ett av oss, godkänt mätarskåp.
  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.

Det finns ett antal olika typer av avstängningsventiler. Om du har ventiler av ovanstående modeller ska du, med hjälp av en VVS installatör, byta ut dessa omgående innan mätarbytet. 

För din egen säkerhet bör du inte röra ventilerna då dessa modeller inte är tillförlitliga. Vid manövrering kan ventilen, helt utan förvarning, lätt gå sönder och orsaka skador i form av vattenläckor. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå. 

Vår personal är förbjuden att röra dessa ventiler. För att vi ska kunna utföra mätarbytet måste de därför bytas ut innan mätarbytet.

OBS! att det endast gäller modell LK580 och LK581. Modell LK582 är godkänd

Som fastighetsägare står du för de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen, bland annat konsol till vattenmätaren, ventiler och ledningar inne på fastigheten. Vi som VA-huvudman står för kostnaden av både vattenmätare och installation av mätaren