Till sidans huvudinnehåll
Flicka som ser ut över vatten

Det allra viktigaste vi har.

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Nu måste vi börja tänka på hur vi använder vårt vatten - vår allra viktigaste naturresurs.

Ingen har väl undgått att vattenbrist har blivit ett allt större problem i flera delar av vårt land de senaste åren. Det kan vara av olika anledningar som vattentillgången är låg. Brist på grundvatten eller kapacitetsbrist hos vattenverket, det vill säga svårighet med att hinna producera vatten i den utsträckning som det förbrukas. Här i Eskilstuna är det främst det senare som vi drabbas av eftersom vi huvudsakligen använder ytvatten för att producera dricksvatten.

Oavsett vattenbrist eller inte behöver vi lära oss att värdera vattnet högre. Vi kan inte längre bara ta det för givet och fortsätta slösa med det. Dels har vi framtidens klimatutmaningar som gör att vi måste övergå till ett mer hållbart sätt att använda vattnet. Utöver det finns det också kostnads- och miljöbesparingsmotiv till att få ner vattenförbrukningen.

Vinst för VA-kollektivet och miljön

Lägre vattenförbrukning betyder på sikt också lägre investeringskostnader i våra dricksvattennät. Vår stad växer, men om vi använder mindre vatten per hushåll behöver vi inte dimensionera upp ledningarna i samma utsträckning för att säkerställa dricksvatten till alla nybyggen. I och med det undviker vi samtidigt det ökade förnyelse- och underhållsbehov som ett ständigt växande ledningsnät innebär i det långa perspektivet. Minskad investeringstakt och underhållskostnader gynnar därmed oss alla i VA-kollektivet.

Lägre förbrukning av dricksvatten betyder även mindre mängd avloppsvatten som behöver transporteras i spillvattennätet och slutligen renas i våra avloppsreningsverk. Eftersom det krävs energi och kemikalier både för att producera dricksvatten och rena spillvatten, så är det också av hållbarhetsskäl alltid viktigt att tänka på att minska onödig vattenförbrukning.

Inte bara ett lokalt ansvar

Vatten är en viktig resurs som många vill ta del av och vi kan inte längre betrakta den som oändlig. Det är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet ”Rent vatten och sanitet för alla”.

Kan danskarna så kan vi!

-    I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person och dygn, till skillnad mot danskarna som bara använder 100 liter. Små förändringar gör stor skillnad där vinsterna är stora om vi kan få ner förbrukningen till danskarnas nivå. Ett exempel är att stänga av kranen under tiden man borstar tänderna i stället för att låta rent vatten rinna ut. Så enkelt kan en familj på fyra personer spara runt 100 liter om dagen.

Ytterligare enkla sätt att spara på vattnet är att alltid se till så att disk- och tvättmaskiner inte går halvtomma, korta ner duschtiden och se över så att inga kranar eller toaletter står och läcker.

Illustrerad kran med vattendroppe

Använd vattnet klokt, 8 enkla vattenspartips

Varma vår- och sommardagar behöver vi tänka extra på hur vi använder vattnet, framförallt i trädgården där det går åt mycket vatten. Av hållbarhetsskäl är det också alltid viktigt att inte slösa på vatten.

Pojke vattnar med kanna

Minska vattenförbrukningen i din trädgård

Det går åt mycket vatten i trädgården när värmen slår till på försommaren. Såhär utnyttjar du vattnet smart och behåller trädgården fin.

Droppande kran

Så undviker du vattenläckage

Vill du undvika vattenläckage? Här kan du läsa mer om hur du går till väga.

Text: Tack för lånet av vattnet

Vattnets kretslopp

Vi lånar vårt vatten av kommande generation och dricker samma vatten som dinosaurierna drack. Allt vatten på jorden cirkulerar i ett evigt kretslopp.

Groda i regn

Grundvatten

Hur blir det grundvatten? Var finns det? När finns det mest grundvatten? Här kan du lära dig mycket om grundvatten.