Till sidans huvudinnehåll
en vattenkanna under en rinnande kran.

Så här renas ditt vatten

Dricksvattnet tas från Mälaren och innan det pumpas ut från vattenverket renas det i tre steg. Att rena dricksvattnet tar cirka tolv timmar.

Rening i tre steg

I vattenverket passerar vattnet tre reningssteg: ett kemiskt, ett mekaniskt och ett biologiskt.

Vid det kemiska reningssteget tillsätt en liten mängd aluminiumsulfat och vattnet strömmar långsamt genom en sedimenteringsbassäng. De flesta partiklar sjunker till botten och kan avskiljas som slam. Finns det partiklar kvar efter det renas de bort i den mekaniska reningen. Vattnet rinner snabbt igenom snabbfilter vilket är metertjocka sandbäddar.

I det sista steget renas vattnet i stora bassänger utomhus i tjocka sandbäddar. Det tar cirka åtta timmar för vattnet att passera den biologiska reningen. Om det finns organiska ämnen kvar vid detta steg så äts de upp av de nyttiga bakterier som finns.

Vattnets kontrolleras

Genom hela reningsprocessen övervakas kvaliteten på vattnet. Innan vattnet pumpas ut i ledningsnätet behandlas det med UV-ljus som är ett effektivt desinfektionsmedel. Därefter tillsätts en liten mängd kloramin för att säkerställa att vattnet har högsta kvalitet när det når din kran.

Glas med vatten

Fakta om vatten

Här kan du lära dig massor om vatten, till exempel hur dricksvatten produceras, vad skillnaden mellan kranvatten och flaskvatten är och tips på hur du kan ta hand om vårt vatten.