Till sidans huvudinnehåll
Vattenmätare

Vattenmätare

Vattenmätaren kontrollerar i första hand hur mycket vatten du använder. Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av din vattenförbrukning.

Vattenmätarens placering

När du ska placera din vattenmätare i ditt hus är det viktigt att du väljer en frysskyddad plats. Mätaren får absolut inte utsättas för frysrisk. Därför rekommenderas att mätaren placeras inomhus. Utrymmet bör tåla vattenspill samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Den fjärravlästa vattenmätaren kan monteras både vågrätt och lodrätt. Mätaren ska monteras i en fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Mätarplatsen får inte heller blockeras. Så tänk på att inte placera den bakom en diskbänk eller dylikt. Om mätplatsen ska byggas in, ska det vara, i ett av oss godkänt mätarskåp. Mätarplatsen kommer att godkännas av personal från oss. Blir den inte godkänd så sätts ingen mätare upp.  

Måtten som anges på bilden ska följas vid nybyggnation.  Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt. Alla mått anges i millimeter.

Montering av vattenmätaren

  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt. Om någon av ventilerna inte stängs helt så ska de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Mätaren ska monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor. Konsolen håller fast ventiler och rör i väggen. Om du saknar något behöver du anlita en VVS-installatör som kan installera det.
  • Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.
  • Mätarplatsen får inte blockeras. Om mätplatsen ska byggas in ska det vara i ett av oss, godkänt mätarskåp.
  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.

Ansvar och skötsel av vattenmätaren

Som fastighetsägare står du för de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen, bland annat konsol till vattenmätaren, ventiler och ledningar inne på fastigheten. Vi som VA-huvudman står för kostnaden av både vattenmätare och installation av mätaren.

Ikon Lämna Mätarställning

Lämna mätarställning

Lämna din vattenavläsning månadsvis till oss via Mina sidor eller genom att ringa vår kundservice. Du betalar då varje månad efter hur mycket vatten du förbrukar.

Vattenmätare.

Vattenmätarbyte

Successivt byter vi ut vattenmätarna i Strängnäs kommun till fjärravlästa mätare. Bytet innebär att du framöver inte kommer att behöva lämna in mätarställningen manuellt. Istället hämtas mätvärdet in genom en elektronisk mätare med inbyggd radiosändare via våra sophämtningsbilar.