Till sidans huvudinnehåll

Priser för vatten och avlopp

Här finns aktuella priser för vatten och avlopp för 2024.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.

Brukningsavgift

Brukningsavgift betalar du för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp.

Räkna ut din anslutningskostnad

Uträkningen gäller endast enfamiljshus. Bor du i flerfamiljshus ber vi dig kontakta kundservice på telefon 0152-460 50. 

Om din fastighet finns i ett område där dagvatten (regn- och smältvatten) omhändertas via allmänna brunnar och ledningar i gatorna ska du även kryssa i anslutning för dagvatten.
Ange den tomtyta som är registrerad i fastighetsregistret.