Till sidans huvudinnehåll
Flicka trycker på lysknapp

Elsäkerhet i hemmet

El är viktigt för oss alla i en fungerande vardag men för en del människor är el direkt livsviktigt och håller dem vid liv. Samtidigt kan elström bli livsfarligt om det används på fel sätt eller oaktsamt.

El har kommit att bli något av det viktigaste i vårt digitaliserade samhälle och utan el skulle nästan allting stanna av. För en del människor är el direkt livsnödvändigt, med hjälp av elektriska apparater kan en person hållas vid liv eller för någon annan kan det förenkla vardagen avsevärt. Inom sjukvården är el livsviktigt där man använder elektiska hjärtstartare när någon fått hjärtstillestånd och för personer med hjärtproblem kan en inopererad pacemaker hjälpa hjärtat att slå med elektriska impulser. Samtidigt kan el vara livsfarligt om du får det genom kroppen kan det påverka hjärtrytmen, ge nervskador och kramp i musklerna. I allra värsta fall kan man dö. Hur stor skada man får beror på hur länge och hur stark elströmmen är genom kroppen.

Det finns även brandrisk om man inte hanterar el varsamt och på rätt sätt. Tack och lov är det mycket ovanligt med elolyckor i hemmen men oftast har det att göra med skadade eller gamla kablar och sladdar. Tänk därför på att inte använda elektiska apparater om du ser skador på dem, sladdarna eller kontakterna. Du ska heller inte använda elapparat som börjar lukta bränt eller låta konstigt. Lämna istället in dem på närmaste elektronikåtervinning.

Råd innan du börjar installera och arbeta med el

Det finns alltså anledning till varför det är så hårda krav på vem som får installera och arbeta med el. Men det finns saker du får göra själv, läs igenom våra råd innan du sätter igång.

 • Bryt alltid strömmen med huvudströmbrytaren i proppskåpet innan du påbörjar arbete med el, oavsett vad det är eller om du bedömer det som något enkelt som du bara ska kolla. Om du misstänker att en elapparat är trasig och ska kolla igenom den, dra alltid ur kontakten först. Låt en fackman ta hand om reparationen om apparaten gått sönder.
 • Du ska aldrig ändra på en gammal, ojordad stickpropp för att den ska passa i ett jordat uttag.
 • Ha koll på anslutnings- och förlängningssladdar, använd inte förlängningssladd från ett rum till ett annat. En sladd som fått skador eller blivit skör måste bytas ut, försök aldrig laga den med tejp utan lämna in den till återvinningsstation.
 • En elapparat som är kopplad till eluttag är strömförande även om den inte används, var därför noga med att inte ha apparater inkopplade i badrum när du duschar eller badar. Placera aldrig apparaterna så att de av misstag kan falla i vattnet. Detsamma gäller i köket, se till att apparaterna är skyddade för vattenstänk.
 • Använd elapparater på rätt plats och på rätt sätt. När du köper en ny apparat, läs igenom bruksanvisningen och följ den i fortsättningen.
 • En tänd halogenlampa blir mycket het, så håll avstånd till material och undvik lampskärmar av lättantändligt material. LED-lampor blir inte lika varma och drar betydligt mindre el.
 • Häng inte kläder på tork på eller ovanför el-element.
 • Barnsäkra hemmet genom att se till att alla uttag och grenuttag har petskydd och håll sladdar utom räckhåll så gott det går.
 • En fast, installerad jordfelsbrytare i din anläggning bryter snabbt elen om en apparat skulle bli strömförande. I nya bostäder är jordfelsbrytare ett krav men om du inte har det, be en elektriker installera det då det är en bra livförsäkring.
 • Dra ur sladden till brödrost, hårtork och andra apparater. En timer vid spisen är bra så att plattorna inte sätts på av misstag.
 • Undvik sänglampor med klämfastsättning då de kan ramla ner.

 Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida för att hitta fler bra tips om elsäkerhet. 

Elarbete - det här får du göra själv

De flesta elarbeten måste göras av en behörig elinstallatör. Tveka inte att kontakta en fackman, det är värt att få det gjort på rätt sätt för du har själv ansvaret för din reparation. Försäkringsbolag ersätter inte skador där installationer gjorts av obehöriga personer men kanske viktigast av allt, utan tillräcklig kunskap kan elarbetet innebära livsfara. Mindre elarbeten får du utföra själv om du vet hur man gör och kan tillräckligt om elsäkerhet, där den första och viktigaste regeln är att bryta strömmen innan du börjar. För exempel på vad du får göra själv och vad du bör anlita en behörig elinstallatör till hänvisar vi till Elsäkerhetsverkets hemsida.

Par lagar mat i köket

Bli elsmart!

Med några enkla medel kan du minska din elkostnad och miljöpåverkan. Så blir du mer energimedveten och får bättre koll på elanvändningen i ditt hem.

Fotogenlampor

Är du förberedd för långvarigt avbrott?

Strömavbrott är sällan långvariga men se till att vara förberedd så att du kan klara dig i 7 dygn.