Till sidans huvudinnehåll
Text: Tack för lånet av vattnet

Vattnets kretslopp

Vi lånar vårt vatten av kommande generation och dricker samma vatten som dinosaurierna drack. Allt vatten på jorden cirkulerar i ett evigt kretslopp.

Såhär fungerar det

Solens värme gör att vattnet i hav, sjöar och vattendrag avdunstar och stiger upp som vattenånga. När ångan når atmosfären kyls den ner och bildar moln. Från molnen kommer regn eller snö som fyller på vattendragen eller tränger ner i marken.

En del av vattnet i marken sugs upp av växtligheten och avdunstar genom växterna. Resten filtreras ner i marklagren och bildar grundvatten som långsamt rör sig genom jordlagren och berggrunden för att återigen hamna i havet. Därmed är cirkeln sluten. 

Tack för lånet av vattnet!

Naturens kretslopp är bräckliga och kan lätt hamna i obalans. För att kommande generationer ska få tillgång till rent vatten måste alla vi som använder vattnet idag tänka på hur vi sköter om det. Vi är gemensamt ansvariga för att vi lämnar det i rent skick till våra barn och barnbarn.

Viktigt att spola rätt

Det som hamnar i vattnet och därefter kretsloppet påverkar miljön och vår framtida vattenkvalitet. Därför är det viktigt att tänka på vad man spolar och sköljer ner i avloppet. Du kan göra skillnad genom att göra medvetna val som tar hänsyn till vårt vatten och miljö. Till exempel genom att inte överdosera tvätt- och rengöringsmedel och aldrig spola ner oförbrukade läkemedel eller andra substanser som innehåller kemiska ämnen i avloppet.

Välj miljömedvetet

Genom att välja miljömärkta produkter till både dig och ditt hem gör du en stor insats för att minska mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Med enkla handlingar i vardagen bidrar vi alla till ett friskt vatten samt rena sjöar och hav.

Pojke som dricker vatten.

Bli en vattenvän

Vill du veta mer om hur du kan vårda vattnet på bästa sätt för både dig själv och naturen?

Pedalhink

Spola rätt

Det är viktigt att vi inte spolar ner fel saker i toaletten. Med en papperskorg eller pedalhink i närheten är det lätt att spola rätt!

Ett barn som diskar.

Miljövänligt i hemmet

Miljöfarliga kemikalier finns överallt i våra hem. Här tipsar vi om hur du undviker dem.

Tvätta bilen miljövänligt.

Tvätta bilen på rätt sätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Välj därför att tvätta bilen på macken eller en tvättstation som har oljeavskiljare.

Sportkläder

Silver i träningskläder

En del sportplagg marknadsförs som antibakteriella eller luktfria, vilket kan innebära att de har behandlats med så kallade biocider. Biocider klassas som gift av EU. När kläder som innehåller biocider tvättas hamnar en del av giftet i våra vattendrag och sjöar där det hotar bottenlevande organismer.