Till sidans huvudinnehåll
Gröna avfallskärl i ett sorteringshus

Så här fungerar sortering när du bor i lägenhet

Alla hushåll ska källsortera sitt avfall, men det sker på olika sätt beroende på hur du bor. Det är din fastighetsägare som beslutar om hur ni sorterar avfall i just ditt hus.

Alla sorterar, men på olika sätt

I flerfamiljshus är det fastighetsägaren som beslutar vilken sorteringslösning som ska erbjudas. Fastighetsägaren kan välja mellan olika lösningar:

  • Att de boende sorterar materialen direkt i olika kärl i sorteringsrummet (detta är den vanligaste lösningen).
  • Att de boende sorterar avfallet i färgsorteringspåsar och lägger i olika kärl i sorteringsrummet.
  • Att endast matavfall och övrigt hushållsavfall sorteras i fastigheten, och de boende får sortera sina förpackningar och tidningar vid en återvinningsstation (alltså de gröna containrarna som finns runt om i kommunen). Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

Alltså: alla hushåll ska sortera allt sitt avfall, men det sker på olika sätt! Vi har alla ett ansvar att sortera, oavsett om det sker vid en återvinningsstation, en återvinningscentral, i en fastighets sorteringsrum eller med färgsorteringen. 

Vad ska du sortera?

Det korta svaret är: Allt!

Matavfall: lägg allt ditt matavfall i en plastpåse och knyt ihop med en ordentlig dubbelknut så att påsen inte läcker. Släng den sedan i kärlet märkt "matavfall". 

Förpackningar: material som har fungerat som emballage och förpackat en vara ska sorteras för att kunna materialåtervinnas. En ketchupflaska har till exempel förpackat produkten ketchup. Detta till skillnad från produkter som till exempel leksaker, de ska inte läggas i förpackningsinsamlingen. Förpackningar sorteras efter materialen: plast, papper, metall, förgat och ofärgat glas. Lägg förpackningarna löst i sorteringsrummets olika soptunnor (om du inte bor i en fastighet som använder färgsorteringssytemet). 

Tidningar: lägg tidningar löst i kärlet för tidningar eller vid en återvinningsstation. 

Textilier: Du kan sortera både hela och trasiga kläder, lakan handdukar, mjuka väskor med mera i våra olika behållare för textilier. De finns på återvinningscentralerna, samt vid vissa återvinningsstationer runt om i kommunen. 

Grovavfall: Om någonting är för stort för att få plats i en vanlig påse räknas det som grovavfall. Lämna det vid en av våra återvinningscentraler, Kvitten eller Läggesta Återvinningscentral. Grovavfall ska aldrig lämnas i fastighetens soprum, eller vid återvinningsstationerna. 

Farligt avfall: Vissa fastighetsägare erbjuder sortering av batterier och glödlampor i husets sorteringsrum. Det är viktigt att allt farligt avfall sorteras rätt så att det kan hanteras på ett bra sätt. Lämna därför alltid batterier, glödlampor, elektronik, kemikalier och målarfärg i miljöboden på våra återvinningscentraler. 

Bor du i lägenhet och har färgsortering?

Då sorterar du det mesta av förpackningarna i olika färgade påsar och lägger i kärl i soprummet. Läs mer här om hur du sorterar med färgsortering i lägenhet!

Varför har inte alla lägenheter färgsortering?

Färgsortering är ett enkelt och pedagogiskt system, men det kräver lite extra engagemang från både fastighetsägaren och de boende. Alla i fastigheten måste vara enade och vilja sortera rätt, annars blir kvaliteten på det insamlade materialet för dålig och vi kan inte ta in det i vår färgsorteringsanläggning. Dialogen mellan fastighetsägaren och hushållen är viktig, och det blir såklart svårare ju fler hushåll som ska samarbeta och jobba tillsammans. Färgsortering fungerar bäst i villor och i mindre flerfamiljshus. I större flerfamiljshus är sortering i olika kärl oftast den bästa lösningen. 

Borde sorteringen i ditt hus bli bättre? Be din fastighetsägare att kontakta oss!

Vi jobbar tillsammans med flera av kommunens fastighetsägare för att förbättra sorteringen i flerfamiljshus. För miljön såklart, och också för att fastigheten kan sänka sina avfallskostnader markant genom att minska mängden avfall som går till förbränning. Vi vill att alla ska ha möjlighet att sortera sitt avfall på ett enkelt sätt och vi kan hjälpa er att komma framåt med sorteringen. 

Be din fastighetsägare att kontakta oss på nummer 0152-460 50. Vi hjälper gärna till att hitta lösningar på era sorteringsbekymmer!

Är du ansvarig för sortering i din fastighet?

Ska ni utöka sortering i er fastighet eller behöver du sorteringsmaterial till fastighetens sorteringsrum? Om du är fastighetsägare eller ansvarig för sorteringen i ditt hus kan du läsa mer om fastighetsnära insamling här.

Hitta närmaste återvinningsstation

Från och med den 1 januari 2024 sköter vi på SEVAB de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen. Här hittar du dem.

Sorteringsguide

Ladda ner sorteringsinformation

Här hittar du sorteringsguider som du kan ladda ner, skriva ut och dela ut till dina hyresgäster.

Symbol för avfallshantering

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Person slänger matrester

Vad är egentligen matavfall och varför ska det sorteras?

Varför tjatar vi alltid om att du ska sortera ditt matavfall? Det finns bra anledningar.

Trasig stol

Vad är grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Läs mer om hur det ska hanteras.