Till sidans huvudinnehåll
ett glas med vatten.

Strängnäs kommun har inget eget vattenverk, utan får sitt dricksvatten levererat från Norsborgs Vattenverk i Stockholms län. Vattenverket försörjer cirka 34 000 personer i Strängnäs kommun.

Norsborgs Vattenverk byggdes av Stockholms stad och består av två verk. Det första verket togs i bruk under tidigt 1900-tal som sedan successivt utökats och på 1970-talet driftsattes det andra verket. Det är Mälaren som används som vattentäkt.

Vad händer om vattenleveransen från Norsborg inte fungerar?

Vi har då möjlighet att själva producera dricksvatten, så kallat reservvatten, i grundvattentäkten Gorsingeholm. För att säkra upp leveransen i ledningsnätet har vi investerat i en ringmatningsledning vilket innebär att alla kommundelar är sammankopplade. Till ringmatningsledningen finns tre stycken vattentorn kopplade med en volym motsvarande ett dygns förbrukning.

Kontrollen av dricksvattenkvaliteten regleras genom Livsmedelsverkets föreskrifter. Provtagning för analyser sker i verket, på ledningsnätet och hos vissa känsliga kunder. Kommunens miljöenhet har den övergripande tillsynen av dricksvattenhanteringen.

en vattenkanna under en rinnande kran.

Så här renas ditt vatten

Dricksvattnet tas från Mälaren och innan det pumpas ut från vattenverket renas det i tre steg. Att rena dricksvattnet tar cirka tolv timmar.