Till sidans huvudinnehåll
Digitalt diagram

Så här fungerar elmarknaden

Den el som vi använder i Sverige produceras både i Sverige och utomlands. All el går in i ett gemensamt stamnät och distribueras ut över hela landet till de lokala näten och slutligen hem till dig. Det är Svenska Kraftnät som övervakar att det finns tillräcklig spänning i stamnätet och SEVAB Nät AB som ser till att det finns tillräcklig spänning i det lokala nätet.

Du kan välja elhandelsbolag 

Den finansiella delen av el är en fri marknad vilket gör att du som kund får välja vilket elhandelsbolag som du vill handla din el av - oavsett vilket elnätsbolag du har. När du väljer att handla din el av oss får du el från ett tryggt bolag med många års erfarenhet av elhandel. Förutom ett bra elavtal med fast eller rörligt elpris eller en mix av båda, kan du välja hur du vill att elen i ditt elavtal ska produceras. Du kan även välja ett elavtal som stödjer det lokala föreningslivet. Dessutom går alltid överskottet av dina pengar tillbaka till dig när du köper el av oss. 

Men du kan inte välja elnätsföretag

Riksdagen har bestämt att elnätsföretagen ska ha ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område. Därför kan du inte välja elnätsföretag. SEVABs elnät sträcker sig i huvudsak över Strängnäs, Mariefred, Härad, Helgarö, Fogdö, Vansö, Barva och Kjula. Bor du på ett område som inte har SEVABs elnät kan du ändå välja att köpa din el av oss.

Här kan du läsa mer om SEVABs elnät

Sveriges elområden

Svenska Kraftnät har delat in Sverige i fyra elområden.Elpriset du betalar kan variera beroende på vilket elområde du bor i. Här nedan listar vi alla elområden:

  1. Elområde 1/SE1 (Luleå)
  2. Elområde 2/SE2 (Sundsvall)
  3. Elområde 3/SE3 (Stockholm)
  4. Elområde 4/SE4 (Malmö)

Elpriset styrs på elbörsen

Den nordiska elbörsen Nord Pool är den officiella handelsplatsen för el i Norden. Här köper och säljer elproducenter och elhandelsföretag el. Priserna på Nord Pool styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga börsen. 

Elpriset varierar

Eftersom elpriset går upp och ner kan du som kund välja att låsa ditt pris eller att följa marknadens rörliga pris. Det fungerar ungefär som med fasta och rörliga bankräntor. Skatter, elcertifikat, moms och andra myndighetsavgifter betalar alla. Elcertifikatsavgiften varierar mellan de olika elhandelsföretagen. Se mer på elpriskollen.se.

Vill du följa hur elmarknanden utvecklas? 

Energimarknadsinspektionen uppdaterar löpande sin nyhetssida om läget och utvecklingen på elmarknaden.  Här hittar du EIs nyhetssida 

Teckna vardagsvänligt elavtal

Teckna elavtal

Här kan du teckna nytt elavtal, se våra elpriser och jämföra våra olika elavtal. Välj bland våra elavtal Fast pris, Rörligt pris eller vårt populära elavtal Strängnäs-el.

Ikoner för olika kontaktvägar

Vi hjälper dig att välja elavtal

Det är inte alltid lätt att välja elavtal när det finns en uppsjö av olika elhandelsföretag som slåss om din uppmärksamhet. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det elavtal som passar dig bäst.