Till sidans huvudinnehåll

Dokument och blanketter

Här har vi samlat alla dokument och blanketter för vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser VA – ABVA

ABVA
853 kB

abva_ny.pdf

Föreskrifter och priser

foreskrifter-for-va-taxa-fran-200101.pdf

prisbilaga-till-anlaggningstaxa-2024.pdf

prisbilaga-till-brukningstaxa-2024.pdf

Anslutning

fardiganmalan-for-dig-som-ansluts-till-kommunalt-va-1.pdf

infoblad_va_anslutning_sevab-211215.pdf

lta-enhet_folder_a5_sevab.pdf

Sprinklerpolicy

policy-for-anslutning-av-sprinklersystem-190312-1.pdf

Miljörapporter

miljorapport-marv-2020.pdf

miljorapport-sarv-2020.pdf

miljorapport-marv-2021.pdf

sarv-miljorapport-2022.pdf

marv-miljorapport-2022.pdf

miljorapport-sarv-2021.pdf

Samrådsunderlag

strangnas-arv-avgransningssamrad-2018rev-aa.pdf

Särredovisning

sarredovisning-va-2020.pdf

sarredovisning-va-2022-sevab.pdf

sarredovisning-va-2021-sevab.pdf

Översvämning

sevab_broschyr_oversvamning_ny2017_klar.pdf

skadeanmalan-oversvamning-sevab_rev2017-08-09.pdf

Broschyrer och andra trycksaker

affisch_a3_papper_sevab_low.pdf

utbyggnadsbroschyr_sevab_interaktiv.pdf

dagvattenfolder_sevab.pdf

Strängnäs kommun

vattenplan.pdf