Till sidans huvudinnehåll

Kranmärkning

Vår verksamhet är Kranmärkt vilket innebär att vi serverar dricksvatten direkt från kranen istället för flaskvatten. Förutom att visa att vi är stolta över det fina vatten vi själva producerar så bidrar vi därmed också till minskade utsläpp av koldioxid och mindre avfall.

Kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning som vår branschorganisation Svenskt Vatten står bakom och som helt bygger på eget ansvarstagande. Det handlar om att ta ställning för miljön och att förhoppningsvis kunna inspirera andra att välja att göra detsamma. Vi vet tillräckligt mycket om miljöfördelarna med att välja kranvatten framför flaskvatten för att medvetet välja bort flaskvatten. Dessutom är vi stolta över vår fina vattenkvalitet och vill visa det. Vi har ett kranvatten som ligger kvalitetsmässigt i topp i världen.

Det innebär att vi helt utesluter att servera flaskvatten på vår arbetsplats, samt på våra möten, utbildningar och konferenser. Vid externa möten, konferenser, kundträffar, utbildningar och event är rekommendationen att välja kranvatten framför flaskvatten.

Vill du också kranmärka din verksamhet?

Det kostar ingenting att bli kranmärkt och du kan kranmärka hela eller delar av din verksamhet, till exempel ett event. Anmälan sker till Svenskt Vatten. Här kan du läsa mer.

Fördelar med kranvatten

• Inga plastförpackningar
Att producera och leverera en liter flaskvatten släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa upp en liter vatten från kranen.

• Lokalproducerat, inga långa transporter
Flaskvatten transporteras med antingen båt, bil, flyg eller tåg.

• Energisnålt
Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.

• Hög kvalitet
Vatten från kranen är alltid färskt till skillnad mot flaskvatten som kan ha stått både under transport och i butik i flera dagar innan det konsumeras.

• Lågt pris
Flaskvatten kostar mellan 250 - 1000 gånger mer än kranvatten.

Världsvattendagen

Världsvattendagen

Varje år den 22 mars firas Världsvattendagen. En dag som FN instiftade 1993 för att uppmärksamma värdet och betydelsen av vårt vatten och för att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.

pojke tittar på ankor i vattnet.

Ta hand om ditt vatten

Hur kan du ta hand om vattnet? Vi har samlat informationen så att det är lätt att göra rätt.

Vem ansvarar för vattnets kvalitet?

Vi ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet fram till förbindelsepunkten som oftast går vid tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen är i gott skick och för att vatten som kommer ur kranarna i huset har bra kvalitet.