Till sidans huvudinnehåll
Händer som skriver på laptop

Dina rättigheter som konsument

Dina synpunkter och eventuella klagomål är viktiga för oss. Om det är något du vill framföra om din upplevelse av våra tjänster är du välkommen att kontakta vår kundservice. Detta göra du enklast genom att mejla kundservice@sevab.com eller fylla i formuläret nedan. Tack.

Konsumenträtt

Dina rättigheter som konsument regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad. Ellagen hittar du på riksdagen.se.

 Om du vill veta mer om kundskyddande bestämmelser kan du läsa Energiinspektionens sammanfattning "Ellagens kundnära bestämmelse" här på ei.se.

Här hittar du mer information om konsumentens rättigheter enligt ellagen, kapitel 11(pdf)

Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. 

Ångerrätt

När du har fått en bekräftelse på ditt nya elhandelsavtal eller annat avtal hos oss har du 14 dagars ångerrätt. Du kan fylla i ditt ärende via denna blankett(pdf) och skicka den till oss eller kontakta kundservice på 0152-460 50 eller kundservice@sevab.com för att ångra avtalet. Märk ditt ärende med "kundservice ångerrätt".

Du måste ordna ett annat elavtal för din fortsatta elleverans om du ångrar ditt elavtal. Annars riskerar du att få ett anvisat elhandelsavtal via ditt elnätsföretag. Om elleveransen påbörjades redan under ångerfristen måste du även betala för den el som förbrukats fram till att du meddelade oss att du ångrar ditt elavtal.

Rådgivning

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning. Här hittar du deras klagomålsinformation

Varje kommun har sin Energi- och klimatrådgivare som vänder sig till allmänheten och kostnadsfritt svarar på frågor och ger dig råd om energieffektivisering. Regelverket har ändrats så att Strängnäs som enskild kommun inte längre ansvarar för energi- och klimatrådgivning till kommuninvånarna. Från i år kommer nu kommunerna att samarbeta i större utsträckning för att kunna erbjuda en ännu bättre service. Det kommer att bli ett samarbete mellan Eskilstuna och Strängnäs som innebär att Eskilstuna även svarar för Strängnäs kommuns geografiska område. 

Prövning

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.  

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. Du kan skicka din anmälan till följande adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Vi strävar efter att följa rekommendationerna som utfärdas av ARN. Detta innebär att vi aktivt arbetar för att inte finnas med på Råd & Röns så kallade ”svarta lista”.

Integritetsskyddsmyndigheten arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte ledet till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Lärs mer om Integritetsskyddsmyndigheten.