Till sidans huvudinnehåll
Groparbete

Utbyggnader

Vårt åtagande för utbyggnader i Eskilstuna styrs av Vattentjänstlagen. I samarbete med Strängnäs kommun arbetar vi strategiskt med utbyggnad av VA till skydd för människors hälsa och miljö.

Vid årsskiftet 2023 infördes delvis ny lagstiftning i Lagen om allmänna vattentjänster. Det innebär att en vattentjänstplan ska finnas i varje kommun. Denna ersätter tidigare VA-plan med syfte att visa vilka områden som har behov av en långsiktig och hållbar VA-försörjning. Vattentjänstplanen är ett verktyg för att lyfta fram utmaningar och hjälper till att strukturera var, när och i vilken ordning vi ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen.

Vattentjänstplanen ska också innehålla kommunens bedömning för vilka åtgärder som behöver vidtas för att VA-systemet ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

De högst prioriterade utbyggnaderna i kommunen har vi samlat nedan. Dessa kan komma att prioriteras om i och med den nya Vattentjänstplanen som inte är helt fastställd ännu.

  Antal fastigheter Status
Edsala-Kalkudden 386 Info finns här
Hedlandet 200 Info finns här
Härads-Kumla 100 Info finns här
Logarn-Västervik + Kråkvilan 163

Info finns här

Broschyr

Ska din fastighet anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet? Här kan du läsa om processen.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon Priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Ikon Kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.