Till sidans huvudinnehåll
Groda i regn

Grundvatten

Hur blir det grundvatten? Var finns det? När finns det mest grundvatten? Här kan du lära dig mycket om grundvatten.

Gräver du tillräckligt djupt så att det sipprar upp vatten som blir ståendes är det grundvattnet du har nått. Grundvatten kallas det vatten som finns i den del av berggrunden eller jorden där hålrummen är fyllda med vatten. Det kommer till av regn- och smältvatten som rinner ner genom jord- och marklager för att fylla hålrum och sprickor i berggrunden.

Mest påfyllning under höst och vår

Det bildas mest grundvatten på våren och hösten. Det beror dels på att växtligheten inte tar upp lika stora mängder som under sommaren och att vattnet inte dunstar bort lika fort då det inte är alltför varmt. Har vintern varit snörik blir det också mycket vatten som smälter ner under våren.

Grundvattennivåerna sjunker normalt med cirka en centimeter per dygn under sommaren. Eftersom växtligheten suger upp den största mängden nederbörd under sommaren så blir det inte mycket kvar som bildar grundvatten. Därför är det mycket viktigt att utgångsläget för grundvattennivåerna är bra innan värmen och växtligheten ökar. Om det kommer normalt eller lite regn under sommaren har alltså ingen större betydelse mer än att vi förbrukar mindre vatten i våra trädgårdar och därmed spar på det befintliga grundvattnet.

Det kan ganska snabbt bildas nytt grundvatten även vid måttlig nederbörd om marken är mättad med vatten. Om marken är uttorkad krävs det däremot stora regnmängder. Det kan behövas dubbla mängden normalt regn under sommaren medan det på hösten brukar räcka med normal mängd.

Undvik att vattenbrist uppstår

Man ska vara extra försiktig med att förbruka för mycket vatten på sommaren. Vattning av gräsmattor, användning av ”vattenslukande” maskiner eller fyllning av badkar och pooler bör man undvika. Är grundvattennivåerna låga kan vattenbrist uppstå. Följden av det kan bli att det införs bevattningsförbud. Det kan hända att vattnet inte räcker till när tillgången är begränsad i de fall grundvatten är det enda alternativet för dricksvattenproduktion. Speciellt under sommarhalvåret när vattenförbrukningen är stor men det kan också hända under andra delar av året när det är lite nederbörd.

Stora och små grundvattenmagasin

Man brukar benämna grundvattenmagasinen som små eller stora. Har man sitt vatten från egen brunn så brukar det normalt komma från små magasin. Stora magasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar, så kallade rullstensåsar. Dessa är i många kommuner viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten. Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag medan de små reagerar snabbt. 

Vill du veta mer om grundvatten?

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) rapporterar löpande om hur grundvattennivåerna ser ut i hela landet.
På deras sida hittar du ännu mer information om grundvatten.

Text: Tack för lånet av vattnet

Vattnets kretslopp

Vi lånar vårt vatten av kommande generation och dricker samma vatten som dinosaurierna drack. Allt vatten på jorden cirkulerar i ett evigt kretslopp.

Illustrerad kran med vattendroppe

Åtta tips på hållbar vattenanvändning

När värmen slår till under försommaren går det åt extra mycket vatten, speciellt i trädgården. Det är viktigt att inte slösa på vattnet, både för att det ska räcka till och av hållbarhetsskäl.

Pojke vattnar med kanna

Minska vattenförbrukningen i din trädgård

Det går åt mycket vatten i trädgården när värmen slår till på försommaren. Såhär utnyttjar du vattnet smart och behåller trädgården fin.

Världsvattendagen

Världsvattendagen

Varje år den 22 mars firas Världsvattendagen. En dag som FN instiftade 1993 för att uppmärksamma värdet och betydelsen av vårt vatten och för att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.