Till sidans huvudinnehåll

Vårt elnät

Vi arbetar hela tiden med att stärka, förvalta och utveckla elnätet i vår kommun vilket är en förutsättning för att din vardag ska fungera. Elnätet har en viktig roll i samhället och utan fungerande elnät skulle allting stanna.

Vi och samhället befinner oss i en expansiv fas som ständigt sätter oss och elnäten på prov. Vårt uppdrag är utöver att säkerställa din elleverans även att rusta elnäten inför framtiden. Det arbetet pågår för fullt och flera stora satsningar är redan i gång. Vår ambition är att hålla den höga leveranssäkerheten på nästan 100%. För att det ska vara rimligt om några år behöver vi och hela samhället tänka till och använda elen smartare – så att du kan fortsätta dricka ditt morgonkaffe, titta på film, tvätta kläder och ha en fungerande vardag. El är inte bara viktigt, det är en förutsättning för att samhället ska fungera. 

Karta Eskilstuna

Geografiskt är elnätet utspritt jämfört med kommungränsen. Vi har en del i Mariefred och den större delen i Strängnäs och en bit in i östra delarna av Eskilstuna kommun.

Många el-ledningar med solnedgång i bakgrunden

Sveriges ökade energiförbrukning bidrar till ökat elbehov

Vad önskar vi? Hållbarhet i samhället. Hur når vi hållbarhet? Elektrifiering! Såklart är det inte så lätt. Men ofta framställs det som att elektrifieringen är lösningen. Att så länge industrin, fordonsflottan och det mesta elektrifieras så minskar utsläppen, vilket är vår största utmaning.

Silhuett av kvinnlig superhjälte

Smart elförbrukning i 6 steg

Kapacitetsfrågan kan kännas både svår att begripa och att göra något åt. Men faktum är att vi alla behöver samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver.

Barn med mobiltelefoner

Effektfrågan

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vi att använda mer el än idag, hur ska vi möta framtidens behov?

Pojke håller pappas hand

Bli en elnätshjälte, du också!

Vi behöver alla samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver. Här tipsar vi om hur du kan hjälpa till.

Datortangenter

Övervakningsplan

Alla elnätsbolag i Sverige agerar i monopolställning inom sina geografiska områden och är reglerade av lagar och föreskrifter och ständigt bevakade av myndigheter. Alla elnätföretag i Sverige som har den här ensamrätten måste ha en övervakningsplan för att säkerställa att de agerar neutralt och inte gynnar någon på elmarknaden.