Till sidans huvudinnehåll
Bild på solcellspaneler på ett rött tegeltak

Sälj din överskottsel från solceller

När du blir mikroproducent och säljer din solel kan du minska dina elkostnader samtidigt som du bidrar till ett hållbart samhälle. Vi erbjuder dig ett långsiktigt och tryggt ersättningsupplägg när du säljer överskottet av din elproduktion till oss.

Så här gör du för att sälja din överskottsel till oss

1. Anslut din solcellsanläggning till elnätet

För att kunna producera din egen el och sälja överskottet behöver din solcellsanläggning vara ansluten till elnätet. Det gör du genom att kontakta ditt elnätsbolag och anmäla att du framställer förnybar el. Du behöver inte ha oss som nätbolag för att välja oss som den elhandlare du vill sälja din överskottsel till. Här hittar du tekniska villkor för din anläggning och även information om hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet.

2. Vi ersätter dig för din överskottsel

För att kunna sälja din överskottsel till oss behöver du ha ett pågående elavtal för din elförbrukning hos oss.

För att få så bra ersättning som möjligt för din överskottsel bör du även teckna ett ersättningsavtal för försäljning av överskottsel med det elhandelsbolag du väljer att sälja din el till. Om du vill teckna ersättningsavtal med oss gör du det genom att fylla i formuläret nedan. I och med det förbinder du dig att sälja all din överskottsel till oss.

Om du inte tecknar ett ersättningsavtal med en elhandlare som ska köpa ditt överskott har elhandelsföretaget som tar emot din överskottsel en skyldighet att ge dig skälig ersättning för produktionen även om ni inte har något avtal om det.

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel?

De här villkoren behöver du uppfylla för att kunna sälja din överskottsel till oss: 

  • Du måste producera el från förnybara källor
  • Avtalet gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och som omfattas av ett särskilt abonnemang om både inmatning och uttag av el, med en huvudsäkring på max 100A och en effekt om högst 43,5 kW.
  • Du behöver ha ett pågående elavtal för din anläggning för att kunna bli mikroproducent och få ersättning för den överskottsel som du matar in i elnätet.

Vilket pris kan jag förvänta mig att få för min el?

Hur stor ersättningen för din överskottsel blir beror på hur mycket du förbrukar och hur mycket din anläggning producerar. Här hittar du mer information om ersättningsformer för mikroproducenter.

Ersättning och övriga villkor

Ersättningen du får baseras på Nord Pools spotpris per timme i aktuellt elområde, med avdrag för avgifter till Svenska kraftnät. Ersättningen påbörjas tidigast det datum som mätvärden för inmatning/överskottsproduktion levererats av elnätsföretaget. Ersättningen har inte någon bindningstid och kan sägas upp av endera part utan uppsägningstid. 

För att elhandelsföretaget ska betala ut ersättning för inmatningen/överskottet krävs att kunden har ett elhandelsavtal med elhandelsföretaget om köp av hela elförbrukningen i anläggningen där överskottselen matas in, samt att produktionsanläggningen uppfyller villkoren för mikroproduktion. Om kunden slutar att köpa sin elförbrukning av elhandelsföretaget i den aktuella anläggningen, eller om anläggningen inte längre uppfyller villkoren för mikroproduktion, får ersättningen avbrytas utan föregående uppsägning.

Teckna ersättningsavtal med oss

Du tecknas avtal med oss om köp av mikroproduktion via formuläret nedan. Efter att du har fyllt i och skickat in formuläret kommer vi inom kort att skicka en avtalsbekräftelse till dig.

Ersättning till dig som är mikroproducent

Ersättningen du får baseras på Nord Pools spotpris per timme i aktuellt elområde, med avdrag för avgifter till Svenska kraftnät. Samtliga priser är exklusive moms. Ersättningen gäller tills vidare.

Bild på mikroproducenten Eva Eimehag som står framför sitt hus med nyinstallerade solceller på taket

Mikroproducentens bidrag till en ljusare framtid

När Eva Eimehag fick barnbarn kom tankarna om miljön. Vilken värld ville hon att de skulle få ta över? ”Min miljömedvetenhet väcktes och sedan dess har jag försökt att leva mer klimatsmart. Ett sätt har varit att skaffa solceller på min villa”, säger Eva.

Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Släpp in solen i ditt elavtal

Lägg till solkraft i ditt elavtal och få närproducerad och förnybar el från vår lokala solcellsparker.