Till sidans huvudinnehåll
Elbil på väg

Rotavdrag för laddbox hemma – det här gäller

Från den 1 januari 2021 införs ett grönt rotavdrag för ”Grön Teknik” som bland annat gäller för installation av laddbox hemma. Här kan du läsa mer om det gröna rotavdraget.

Vad innebär grön rot?

Du som ska installera grön teknik kan få skattereduktion för kostnaden för både arbete och material. Syftet med det gröna rotavdraget är att öka tillgängligheten för privatpersoner att ha elbilar genom att kunna installera laddboxar på sina fastigheter så de kan ladda elbilen hemma. Tidigare har det statliga stödet för installering av laddstolpar haft ett tak på 10 000 kronor, men nu ökas det maximala stödet till 50 000 kronor. Utökningen sker som ytterligare uppmuntran för att investera i grönare val. Bidraget gäller för alla installationer från och med 1 januari 2021.

Så gör du ett rotavdrag för laddbox

Det gröna rotavdraget görs direkt på fakturan, likt avdragen för ROT och RUT. Däremot kan du få både material- och arbetskostnader avdragna med upp till 50 procent vid installation av laddbox hemma. Pengarna kommer inte heller ta slut som har varit fallet med investeringsstödet.

Det här gäller för det gröna avdraget enligt Skatteverket:

 • Avdraget för ”Grön Teknik” är på max 50 000 per person och år
 • Endast privatpersoner kan göra det gröna avdraget
 • Det gröna avdraget är ett eget avdrag, precis som rot- och rutavdraget. Utrymmet för vad du kan dra påverkas alltså inte av varandra
 • Avdraget gäller även för hus som byggts de senaste fem åren, till skillnad från rotavdrag
 • Avdraget går endast att använda för fastigheter som är ansluta till elnätet.

Vad omfattar det gröna avdraget?

Nedan listar vi vad det gröna avdraget omfattar, samt vilken procent skattereduktion ges för kostnaden för arbete och material.

 • Installation av nätanslutet solcellssystem – 15 procent
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi – 50 procent
 • Installation av laddningspunkt till elfordon – 50 procent

Krav för att få avdrag för laddstolpe i hemmet

Installationen av laddstolpen får endast avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll. För dessa byggnader kan du begära skattereduktion:

 • En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig
 • Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig
 • En byggnad under uppbyggnad som ägs av dig och som när den är uppförd ska vara en ägarlägenhet ett småhus

Laddbox i BRF eller för företag

Vad som gäller vid installation av laddstolpe för företag och bostadsrättsföreningar hänvisar vi till Naturvårdsverket.

Garo laddbox på vägg i villa

Laddbox ger trygg hemmaladdning

Ladda din bil hemma på ett enkelt, säkert och effektivt sätt med en laddbox. Vi erbjuder laddboxar från marknadsledande tillverkare av laddutrustning via vår partner Mer.

Solnedgång speglar sig i bilens sidorutor

Elbilen och framtiden

Från 100 000 till 2 500 000 laddbara fordon i Sverige på tio år. Det är vad prognoserna säger. Läs Power Circles syn på omställningen till elfordon.