Till sidans huvudinnehåll
Missfärgat vatten från kran

Varför är vattnet brunt/gult?

Du kanske har varit med om att vattnet som kommer ur kranen inte alls ser ut som förväntat, det vill säga friskt och klart. Här förklarar vi varför vattnet ibland kan vara missfärgat när det kommer ur kranen.

Orsaken till missfärgat vatten

Missfärgningen, som kan vara alltifrån gul till brun, beror på små partiklar av järnoxid, det vill säga rost från ledningarna. När trycket i ledningen förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet så lossar partiklarna och följer med vattnet. Eftersom ledningsnätet är rundgående under mark kan även fastigheter långt från själv rostsläppet ändå drabbas av missfärgat vatten. Partiklar i ledningarna kan också släppa när vattnet ändrar riktning i ledningarna eller om vattenförbrukningen är hög. Till exempel när många duschar, tvättar och vattnar samtidigt.

Spola tills det klarnar

Det kan ibland ta ett tag innan vattnet klarnar igen beroende på ledningsnätets omfattning. När vi av någon anledning har stängt av vattnet så spolar vi ofta igenom ledningarna för att vattnet snabbare ska klarna igen. Bäst effekt blir det om även de som drabbats av missfärgat vatten också låter vattnet spola genom en eller flera kranar i fastigheten. Om du bor i villa är det mest effektivt att använda de kranar som är närmast vattenmätaren.

Vänta med att tvätta vittvätt

Missfärgat vatten är inte farligt, men det kan se oaptitligt ut och smaka av järn, vilket gör det mindre lämpligt att dricka. Vi rekommenderar att undvika att dricka vattnet så länge det är missfärgat. Dessutom bör du undvika att tvätta vittvätt för att förhindra att kläderna blir missfärgade.

en vattenkanna under en rinnande kran.

Så här renas ditt vatten

Dricksvattnet tas från Mälaren och innan det pumpas ut från vattenverket renas det i tre steg. Att rena dricksvattnet tar cirka tolv timmar.

Pojke som dricker vatten.

Bli en vattenvän

Vill du veta mer om hur du kan vårda vattnet på bästa sätt för både dig själv och naturen?

Spola inte ner tops i toaletten.

Spola rätt

Har du tänkt på vad du spolar ner i toan? Här listar vi flera saker som inte är lämpliga.

Illustration av fisk i vatten

Plast till middag – djurens verklighet under ytan

Tusentals ton mikroplaster hamnar i våra hav och sjöar varje år.