Till sidans huvudinnehåll
Varningsskylt för vattenläcka

Vattenläckor

En vattenläcka kan uppstå både på huvudledningen och inom den egna fastigheten helt utan förvarning. Därför kan det vara bra att veta vad du kan göra om läckan sker hemma hos dig eller vad som händer när en läcka sker på det allmänna nätet.

Vattenläcka på det allmänna nätet

När det sker en läcka på det allmänna VA-ledningsnätet uppmärksammas den antingen av allmänheten eller vår egen personal. Det är då viktigt att läckan anmäls direkt till vår kundservice på telefonnummer 0152-460 50. Efter kontorstid kopplas samtalet automatiskt vidare till ledningscentralen/Securitas. När vi mottagit larmet, oavsett om vi eller allmänheten har larmat, så sätts berörd personal in så snabbt som möjligt i arbetet.

Vi lägger också upp driftinformation på hemsidan där uppdatering sker kontinuerligt med status för avbrottet. Är du osäker på om en vattenläcka har larmats in till oss så kan du alltid gå in på driftinformation på hemsidan för att se om det är några avbrott. Om du är osäker eller inte har möjlighet att besöka vår hemsida är det alltid bättre att anmäla läckan till vår kundservice.

Vattenläcka hemma hos dig

Du bör ha som rutin att med jämna mellanrum kontrollera mätarställningen på din vattenmätare. Jämför den med vad det står på din VA-faktura. På så sätt kan du upptäcka eventuella läckor, otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid.

Om du får en synlig vattenläcka kontaktar du en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Du behöver alltid kontakta vår kundservice när något hänt eller behöver åtgärdas med vattenmätaren eller om vattnet måste stängas av ute i gatan.

Frågor och svar om vattenläckor

Beroende på vart vattenläckan uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga läckan.

När vattenläckor uppstår i dricksvattenledningar eller avloppsrör inom den egna fastigheten (även kallat VA-installation) är det fastighetsägaren själv som ansvarar för att de åtgärdas av en rörentreprenör. Om fastighetsägare kallar ut VA-personal från oss för att utreda ett ärende och det visar sig att felet har uppstått på fastighetens del av servisledningen, ska fastighetsägaren betala en skälig del av VAs kostnad.

När vi mottagit en anmälan om vattenläcka eller själva anmält den så sätts berörd personal in så snabbt som möjligt i arbetet. Vi lägger upp driftstörningar under avbrottsinfo på vår hemsida där uppdatering sker kontinuerligt med status för avbrottet. Är du osäker på om en vattenläcka har larmats in till oss så kan du alltid gå in här på avbrottsinfo för att se om det är några avbrott.

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken är läckan ofta svår att upptäcka. När läckan har uppstått före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den. Om det susar vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Läckan ska repareras snarast för att inte riskera att fastigheten drabbas av en vattenskada.

Så mycket vatten kan gå åt vid en läcka

Typ av läcka

Mängd vatten

en droppande kran

40 l/dygn eller 15 m3/år

en sytråd, Ø 0,3 mm, då droppar din kran hela tiden

cirka 40 m3 vatten/år.

toalett som rinner

1100 l/dygn eller 400 m3/år

en tändsticka, Ø 2,7 mm, det är ungefär den stråle som blir när du sköljer din disk

cirka 3 500 m3 vatten/år.

en penna, Ø 8,7 mm, det är ungefär som en badkarstappning

cirka 35 000 m3 vatten/år.

en femkrona Ø 27,5 mm, det är en spolning ur en brandpost

cirka 350 000 m3 vatten/år.

Normal förbrukning av vatten i en familj är ca 150 m3/år.

Om du har en synlig läcka kontaktar du en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Är du osäker på om det är en läcka eller inte, är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Du ska alltid kontakta vår kundservice när något har hänt eller behöver göras med vattenmätaren eller om vattnet behöver stängas av i gatan.

Det är partiklar som gör vattnet missfärgat, främst så kallad järnoxid (rost). Rost och/eller annat sedimenterat material finns alltid i ledningarna men släpper när trycket förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet. Ledningsnätet är rundgående under mark, och därför kan även boende långt från läckan drabbas av missfärgat vatten.

Vi rekommenderar att du inte dricker vattnet så länge det är missfärgat oavsett om färgen beror på en vattenläcka eller reperation- och underhållsarbete. Spola vattnet tills det är klart igen och med fördel så nära vattenmätaren som möjligt.

Rekommendationen att inte dricka missfärgat vatten gäller för både människor och djur.

Så länge du inte mår dåligt behöver du inte göra någonting. Det du får i dig är mer järn än vanligt.

Partiklarna som orsaker missfärgningen försvinner inte om du kokar vattnet. Det är oftast järnoxid (rost) i ledningarna som släpper och orsakar missfärgat vatten.

Skulle det finnas misstanke om att dricksvattnet är förorenat informerar vi om kokningsrekommendation. När det gäller kokning ska vattnet koka upp så att tydliga bubblor syns.

Beroende på omfattningen och tiden som krävs att reparera en läcka kan vi ställa ut tankar med dricksvatten under reparationstiden. Information om vattentankar och hämtningsställen läggs ut på vår hemsida.

Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt och därför rekommenderar vi inte att du tvättar förrän vattnet är klart.

Det är inga problem att duscha eller bada.

När en läcka är lagad spolas berörda ledningar via brandposter och spolposter. För att få rent vatten i kranen måste du också spola vattnet tills det är klart igen och med fördel så nära vattenmätaren som möjligt. Det kan ta upp till 30 minuter innan vattnet blir klart. Blir det inte klart då så vänta ett par timmar och försök igen. Är du osäker kan du kontakta vår kundservice.

Översvämning i möblerat rum

Översvämning i källaren

Har du drabbats av översvämning? Här kan du få hjälp hur du ska gå till väga.

Droppande kran

Så undviker du vattenläckage

Vill du undvika vattenläckage? Här kan du läsa mer om hur du går till väga.

Ikon Avbrottsinformation

Aktuell driftinformation

Håll dig uppdaterad om planerade och pågående driftstörningar för Fjärrvärme, Elnät samt Vatten och Avlopp.

Kontakta kundservice

Vill du anmäla en vattenläcka? Har du frågor om en förbrukning och misstänker en läcka hemma hos dig?