Missfärgat vatten kommer ur vattenkran

Varför är vattnet brunt/gult?

Du kanske har varit med om att vattnet som kommer ur kranen inte alls ser ut som förväntat, det vill säga friskt och klart. Här förklarar vi varför vattnet ibland kan vara missfärgat när det kommer ur kranen.

Missfärgningen som kan vara alltifrån gul till brun är små partiklar av järnoxid, det vill säga rost från ledningarna. När trycket i ledningen förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet så lossar partiklarna och följer med vattnet. Eftersom ledningsnätet är rundgående under mark kan även fastigheter långt från själv rostsläppet ändå drabbas av missfärgat vatten. Partiklar i ledningarna kan också släppa när vattnet ändrar riktning i ledningarna eller om vattenförbrukningen är hög. Till exempel när många duschar, tvättar och vattnar samtidigt.

Spola tills det klarnar

Det kan ibland ta ett tag innan vattnet klarnar igen beroende på ledningsnätets omfattning. När vi av någon anledning har stängt av vattnet så spolar vi ofta igenom ledningarna för att vattnet snabbare ska klarna igen. Bäst effekt blir det om även de som drabbats av missfärgat vatten också låter vattnet spola genom en eller flera kranar i fastigheten. Välj helst den, eller de kranarna som är placerade närmast vattenmätaren i huset om du bor i en villa. 

Vänta med att tvätta vittvätt

Att vattnet är missfärgat betyder inte att det är farligt men det kan både se och vara oaptitligt att dricka då det ofta får en smak av järn. Vår rekommendation är att undvika att dricka vattnet så länge det är missfärgat. Vi rekommenderar också att man låter bli att tvätta vittvätt för att undvika att kläderna missfärgas.

en vattenkanna under en rinnande kran.

Så renar vi ditt vatten

Vi får vårt dricksvatten från Mälaren. Innan vi kan dricka vattnet måste vi rena det.

Pojke dricker vatten

Bli en vattenvän

Vill du veta mer om hur du kan vårda vattnet på bästa sätt för både dig själv och naturen?

tops i en toalett med en stoppskylt.

Spola rätt

Har du tänkt på vad du spolar ner i toan? Här listar vi flera saker som inte är lämpliga.

Illustration av fisk och mikroplaster

Plast till middag – djurens verklighet under ytan

Tusentals ton mikroplaster hamnar i våra hav och sjöar varje år.