Flicka som ser ut över vatten

Det allra viktigaste vi har

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom enkla medel kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

De senaste åren har vattenbrist har varit ett återkommande ämne i vårt land. Anledningarna till att det uppstår brist på vatten kan vara olika. Det kan bero på låga grundvattennivåer eller så hinner inte vattenverken producera vatten i samma takt som det förbrukas vilket kan hända när många använder mycket vatten samtidigt. För att producera vatten till Strängnäs används ytvatten och därför är det främst det senare vi riskerar att drabbas av här. 

Oavsett vad som orsakar vattenbrist är det dags att vi börjar tänka på hur vi förbrukar vårt vatten. Vi måste sluta slösa med det och kan inte längre fortsätta att ta det för givet. Framtidens klimatutmaningar gör att vi måste övergå till ett mer hållbart sätt att använda vattnet. Utöver det skälet finns det också kostnads- och miljöbesparingsmotiv till att få ner vattenförbrukningen. 

Vinst för VA-kollektivet och miljön

Lägre vattenförbrukning betyder på sikt också lägre investeringskostnader i våra dricksvattennät. Vår stad växer, men om vi använder mindre vatten per hushåll behöver vi inte dimensionera upp ledningarna i samma utsträckning för att säkerställa dricksvatten till alla nybyggen. I och med det undviker vi samtidigt det ökade förnyelse- och underhållsbehov som ett ständigt växande ledningsnät innebär i det långa perspektivet. Minskad investeringstakt och underhållskostnader gynnar därmed oss alla i VA-kollektivet.

Lägre förbrukning av dricksvatten betyder även mindre mängd avloppsvatten som behöver transporteras i spillvattennätet och slutligen renas i våra avloppsreningsverk. Eftersom det krävs energi och kemikalier både för att producera dricksvatten och rena spillvatten, så är det också av hållbarhetsskäl alltid viktigt att tänka på att minska onödig vattenförbrukning.

Också ett globalt ansvar

Vatten är en viktig resurs som många vill ta del av och vi kan inte längre betrakta den som oändlig. Det är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet ”Rent vatten och sanitet för alla”. 

Kan danskarna så kan vi!

I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person och dygn, till skillnad mot danskarna som bara använder 100 liter. Små förändringar gör stor skillnad där vinsterna är stora om vi kan få ner förbrukningen till danskarnas nivå. Ett exempel är att stänga av kranen under tiden man borstar tänderna i stället för att låta rent vatten rinna ut. Så enkelt kan en familj på fyra personer spara runt 100 liter om dagen.

Andra enkla sätt att spara på vattnet är att alltid se till så att disk- och tvättmaskiner inte går halvtomma, korta ner duschtiden och se över så att inga kranar eller toaletter står och läcker.

Illustrerad kran med vattendroppe

Åtta tips på hållbar vattenanvändning

När värmen slår till under försommaren går det åt extra mycket vatten, speciellt i trädgården. Det är viktigt att inte slösa på vattnet, både för att det ska räcka till och av hållbarhetsskäl.

Barn vattnar rabatt med kanna

Minska vattenförbrukningen i din trädgård

Det går åt mycket vatten i trädgården när värmen slår till. Såhär utnyttjar du vattnet smart och behåller trädgården fin.

en kran som står och droppaar vatten.

Så undviker du vattenläckage

Vill du undvika vattenläckage? Här kan du läsa mer om hur du går till väga.

Hand ritar hjärta på regnvått fönster

Vattnets kretslopp

Vi lånar vårt vatten av kommande generation och dricker samma vatten som dinosaurierna drack. Allt vatten på jorden cirkulerar i ett evigt kretslopp

Groda i regn

Grundvatten

Hur blir det grundvatten? Var finns det? När finns det mest grundvatten? Här kan du lära dig mycket om grundvatten.