vattentorn i Härad.

Våra vattentorn

I vår kommun har vi tre vattentorn. Ett i Mariefred, ett i Strängnäs och ett i Härad. I Stallarholmen finns inget vattentorn utan vattnet kommer till Stallarholmsborna direkt via den ledning som går från Norsborgs Vattenverk. Vattnet fylls upp i vattentornen och trycks sedan ut i ledningsnätet med självtryck. För att det ska fungera är tornen placerade på den högsta punkten i samhället.

Strängnäs vattentorn

Strängnäs vattentorn som byggdes på 60-talet är det största i kommunen. Med en kapacitet på 5 000 kubikmeter försörjer tornet både Strängnäs tätort med även delar av Åkers Styckebruk med vatten. Höjden är 19 meter och och botten är placerad 57 meter över havsnivån.  

Mariefreds vattentorn

Vattentornet i Mariefred ligger ovanför Slottbrinken, 52 meter över havsnivån. Tornet byggdes 1988 och är det nyaste vattentornet i kommunen. Höjden är 10 meter och det rymmer 1 500 kubikmeter vatten. Vattentornet i Mariefred försörjer mariefredsborna med vatten, men även vissa av de som bor i Åkers styckebruk får sitt vatten härifrån.

Härads vattentorn

I Härad finns det minsta tornet som rymmer 340 kubikmeter vatten. I Härad byggdes vattentornet i slutet av 1950-talet och ligger 58 meter över havsnivån. Tornet är 10 meter högt och förser de 180 hushållen i Härad med vatten som är anslutna till kommunala ledningsnätet.