ett glas med vatten.

Dricksvatten

Strängnäs kommun har inget eget vattenverk, utan får sitt dricksvatten levererat från Norsborgs Vattenverk i Stockholms län. Vattenverket försörjer ca 34 000 personer i Strängnäs kommun.

Norsborgs Vattenverk byggdes av Stockholms stad och består av två verk. Det första verket togs i bruk under tidigt 1900-tal som sedan successivt utökats och på 1970-talet driftsattes det andra verket. Det är Mälaren som används som vattentäkt.

Vad händer om vattenleveransen från Norsborg inte fungerar?

Vi har under några år investerat i en ringmatningsledning vilket innebär att alla kommundelar är sammankopplade. Till ringmatningsledningen finns 3 vattentorn kopplade med en volym motsvarande 1 dygns förbrukning.
Kontrollen av dricksvattenkvaliteten regleras genom Livsmedelsverkets föreskrifter. Provtagning för analyser sker i verket, på ledningsnätet och hos vissa känsliga kunder. Kommunens miljöenhet har den övergripande tillsynen av dricksvattenhanteringen.

vattentorn i Härad.

Våra vattentorn

I Strängnäs kommun finns tre vattentorn, i Mariefred, Strängnäs och i Härad.

en vattenkanna under en rinnande kran.

Så renar vi ditt vatten

Vi får vårt dricksvatten från Mälaren. Innan vi kan dricka vattnet måste vi rena det.