Till sidans huvudinnehåll
Sopbil som är en värdetransport

Det här gör vi för att uppnå noll

Vår vision är att noll mängd återvinningsbart material ska gå till förbränning på grund av felsortering eller felhantering. Allt material har ett värde – att återvinna avfall sparar stora mängder energi och koldioxidutsläpp. Men för att kunna återvinnas måste avfallet först sorteras rätt. Här är några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Strängnäs kommun.

Vi har infört fler containrar på återvinningscentralerna

Vår container för Brännbart byttes ut till container för Ej Återvinningsbart. Vi märkte att mycket återvinningsbart material hamnade i containern för Brännbart, bland annat plastemballage och textilier. Därför införde vi även containrar för Plastförpackningar uppe på rampen. Där kan du slänga skrymmande plastförpackningar som bubbelplast, tomma tapetklisterhinkar, saftdunkar, mjukplast och övriga plastförpackningar. Vi har även behållare för Textilier där man kan lämna sina kläder och hemtextilier till återanvändning och återvinning. Vi har även insamling av Plastmöbler, Lastpallar och Böcker. 

Vi säger nej tack till säckar

Allt material som du vill slänga på återvinningscentralen måste sorteras och läggas löst i de olika containrarna. Säckar kan användas för att frakta ditt avfall från hemmet, men du får inte slänga hela säcken i en container. Detta är av flera anledningar. Dels innebär säckar en risk för vår personal när de inte kan se till exempel vassa föremål. Och dels innehåller de säckar vi får in mycket material som hade kunnat sorteras ut och återvinnas. Genom att göra sorteringen redan när du packar in avfallet i bilen kan besöket på återvinningscentralen gå smidigt ändå. Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du är osäker på hur något ska sorteras. 

Och fördelarna är stora, redan nu ser vi fantastiska resultat! Tillsammans med dig har vi minskat mängden brännbart material med hela 40 %, sedan oktober 2019. Det innebär mer material till återvinning och återbruk, och minskade koldioxidutsläpp. Stort tack för att du sorterar!

Mer feedback om sorteringen av hushållsavfall

De allra flesta villabor sköter sorteringen av sitt hushållsavfall mycket bra. Vi kommer att arbeta med att ge mer feedback till våra kunder, både positiv och negativ. Våra chaufförer kommer att ge direkt feedback genom att hänga information på kärlen. Det kan handla om osorterat material eller löst avfall i kärlet. Om sorteringen inte fungerar trots upprepad feedback kommer en avgift att tillkomma enligt gällande renhållningstaxa. Osorterat material innebär mer kostnader än sorterat material. Vi tycker inte att det stora kollektivet som gör ett bra jobb med sorteringen ska behöva betala extra för dem som väljer att inte sortera.

Vi arbetar även aktivt med fastighetsbolagen för att öka sorteringen i flerfamiljshus. Vi har genomfört pilotprojekt och utvärderat vilka insatser som ger effekt för ökad sortering. Det kan exempelvis vara att tillsammans med fastighetsbolagen hitta ännu bättre lösningar för utformning av sorteringsrummen, informationsmaterial och skyltning.

 Tillsammans kan vi uppnå noll

Allting som kan återvinnas ska återvinnas, det är vår vision. Det innebär samarbeten mellan oss, återvinningsindustrin, producenter, lagstiftare – och framför allt med dig. När du sorterar ditt avfall rätt kan materialet återvinnas. Ju bättre sorterat, desto mer blir återvunnet. Vi vill skapa bra förutsättningar för att du enkelt ska kunna sortera rätt. Vi hoppas att du är lika pepp som vi är på att öka återvinningen i Strängnäs.

Tack-lapp på soptunna

Så ger vi dig feedback om sorteringen

För att förenkla kommunikationen med de kunder som behöver hjälp med att få sorteringen att fungera, har vi utvecklat ett system. Såhär funkar det!

En rosa diskborste

Skillnaden på plast och plast

Hur kommer det sig att plastförpackningar sorteras och går till återvinning, men att diskborsten går till förbränning? Det finns en förklaring.

Äppelchips

Tips med äpplen

Högsäsongen för äpplen är här! Det finns så mycket roligt att hitta på med äpplen, här kommer tre enkla tips.

Person slänger matrester

Vad är egentligen matavfall och varför ska det sorteras?

Varför tjatar vi alltid om att du ska sortera ditt matavfall? Det finns bra anledningar.

Olika typer av skräp på rosa bakgrund

Det här är inte en sopbil, det är en värdetransport

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar? Absolut inte!