Till sidans huvudinnehåll
Textilåtervinningsanläggning

Det här händer med dina textilier efter att vi samlat in dem

Vi tar emot både hela och trasiga textilier. I Eskilstuna och Strängnäs samlar vi in ca. 6 kilo textilier per person och år! Här får du reda på vad som händer med textilierna efter att du lämnat dem till oss.

Från dig till oss

Vi har behållare för insamling av textilier på många ställer runt om vi stan. Vid återvinningscentralerna, alla återvinningsstationer och i över hundra flerfamiljshus. När vi har samlat in textilierna gör personal från AMA* en första grovsortering där till exempel blöta eller hårt nedsmutsade kläder rensas bort.

 *Eskilstuna kommuns ­resursenhet för ­Aktivitet, Motivation och Arbete

Textilier till industrin

Insamlat material skickas till certifierade sorteringsindustrier för textil i Europa. Där sorteras stora volymer textilier professionellt i många kategorier. Globala marknader för återanvändning och industrier i återvinningsbranschen efterfrågar olika typer av textilier till sin verksamhet och detta sorteras ut av personal vid anläggningarna. Det handlar om att hitta avsättning för allt material och allting sorteras därför efter kundernas behov. Mycket material återanvänds som det är. Det material som inte kan återanvändas kan till exempel bli till isolering i bilar och tvättmaskiner eller användas som trasor inom industrin. Vissa fibersorter går även att materialåtervinna och blir till nya textilier.

Textilier sorteras i återvinningsanläggning

Steg för steg – så går det till

Se bilder på hur det ser ut inne i textilsorteringsanläggningen där dina kläder sorteras.

Textilåtervinning på återvinningscentral

Lämna textilier i våra behållare

Du kan lämna både hela och trasiga textilier i våra behållare som finns på våra återvinningscentraler. Vi ser till att så mycket som möjligt återanvänds!

Återvinningsarbetare framför sopbil

Så jobbar våra chaufförer

De kan gå upp till sex mil på ett arbetspass. Få en inblick i våra chaufförers arbetsdag.

Trasig stol

Vad är grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Läs mer om hur det ska hanteras.