Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om elbilsladdning

Här hittar du de vanligaste frågorna om att ladda hemma, grön rot och installation av laddbox.

Ladda hemma

Den snabbaste och mest säkra laddningen får du med en laddbox. Att ladda elbilen från vanliga vägguttag kan leda till överhettning då elinstallationer inte klarar belastningen av en så hög strömstyrka någon längre tid och är därför något Elsäkerhetsverket avråder ifrån. En laddbox har inbyggda säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den. Den kommunikationen saknas mellan vanligt vägguttag och elbilen. 

Med en laddbox laddar du tryggt och säkert då laddboxen har inbyggd aktiv säkerhet. Det innebär bland annat att kabeln inte är strömförande förrän alla kontakter är ihopkopplade. Först då börjar laddboxen och bilen tala med varandra. Om allting står rätt till kommer laddningen att starta.

Om något skulle ske under laddprocessen, exempelvis att en kontakt blir onormalt varm, så kommer laddboxen att stoppa laddprocessen för att förhindra eventuella olyckor.

En smart laddbox är uppkopplad laddbox och visar bland annat förbrukning och statistik. För att få använda Grön Rot krävs det att du installerar en uppkopplad laddbox . 

Hos oss kan du köpa en laddbox med uttag eller fast kabel där du bland annat får: 

  • Uppkopplad laddbox som visar förbrukning och statistik
  • Snabbare laddning med laddeffekt upp till 22 kW
  • Dynamisk lastbalansering för att skydda dina säkringar
  • 50 procent i avdrag för att installera en laddbox
  • En laddbox som passar alla bilar

Med dynamisk lastbalansering kan laddboxen ha koll på hur mycket el som används i resten av ditt hem och kan därför i realtid anpassa hur mycket el som används till att ladda din bil. Samtidigt kan du använda den kapacitet du har i huset på ett mer effektivt sätt, så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att du behöver uppgradera ditt elnätsabonnemang.

Att ladda en elbil i ett vägguttag drar lika mycket som att köra fyra dammsugare i åtta timmar eller att ladda 750 mobiltelefoner samtidigt i åtta timmar, i samma vägguttag.

Detta överbelastar vägguttaget och ditt elsystem i hemmet, vilket kan leda till att proppen går eller att vägguttaget blir överhettad. I värsta fall kan det leda till brand. Att ladda i eluttag är endast för nödladdning. 

För installation av laddbox i villa räcker det att du har en huvudsäkring på 16 A.

Normalt drar en elbil cirka 2 kWh per mil. 1 kWh ligger på cirka 1,25 kronor för semisnabb laddning (laddbox hemma).

Jämför med publik semisnabb laddning som ligger på cirka 3 kronor per kWh. För snabbladdning gäller annan taxa.

Tiden det tar att ladda är beroende på vilken effekt laddboxen är inställd på, hur många faser din bil kan ladda med samt bilbatterikapacitet i kWh. Genom att dela batterikapaciteten (kWh) med laddeffekten (kW) får du ut den uppskattade tid som det tar att ladda. 

Om du bor i lägenhet och vill ha en laddbox behöver du kontakta styrelsen i bostadsrättsförening eller hyresvärd. Vi kan hjälpa din BRF eller hyresvärd med en lämplig lösning.

Här hittar du mer om laddboxar för fastigheter eller bostadsrättsföreningar.

Grön Rot

Avdraget Grön Rot  gäller bland annat installation av laddbox hemma. 

Det nya avdraget innebär att du får avdraget direkt på fakturan, likt ROT och RUT-avdraget. Du kan få både material- och arbetskostnader avdragna med upp till 50 procent vid installation av en smart laddbox hemma. Avdraget gäller för alla installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Här kan du läsa mer om det gröna avdraget.

Du kan göra skattereduktion för inköp och installation av smart laddbox. Avdraget omfattar däremot inte kostnader för resor, utrustning (till exempel verktyg) eller administration i samband med installationen.

Grön Rot gäller också inköp och installation av solceller och batterier. 

Det gröna avdraget fungerar på samma sätt som ROT-avdraget. Det innebär att avdraget görs direkt på fakturan. Företaget som fakturerat dig begär sen i sin tur en utbetalning från Skatteverket för den andra halvan av kostnaden.

Du kan göra skatteavdrag för grön teknik med upp till 50 procent av material- och arbetskostnaderna för att installera laddbox. Det gäller både utrustning och installation.

Avdraget är maximalt 50 000 kronor per person och år. Observera att du själv måste hålla reda på vilket belopp du har kvar att använda till avdrag.

Det är samma krav på tekniken som gäller för ladda-hemma-stödet. Laddboxen ska ha Typ 2 eller CCS-kontakt samt vara förberedd för mätning och debitering.

Hos oss kan du köpa en smart laddbox som uppfyller kraven för Grönt avdrag. Se våra boxar här.

Installation av laddbox

För att uppfylla de krav som gäller för en säker installation måste en laddbox skyddas av separata säkringar och en egen jordfelsbrytare. I vår standardinstallation sätter vi alltid en så kallad personskyddsbrytare, som är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare.

I moderna elcentraler är automatsäkringarna placerade i moduler. Beroende på hur centralen är uppbyggd kan det vara möjligt att sätta personskyddsbrytaren i centralen. Personskyddsbrytaren motsvarar fyra enkla säkringar i bredd.

I elcentraler av äldre modell finns säkringarna istället som så kallade “proppar”.

Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs tillkommer det en extra kostnad.

Fast installation innebär att laddboxen installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral. Detta får endast göras av en behörig installatör. 
Installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag. 

En standardinstallation tar mellan fyra och sex veckor. 

Du behöver vara hemma och ta emot installatören och finnas på plats under hela installationen. Däremot behöver inte någon laddbar bil finnas på plats, då installatören testar din laddbox med hjälp av ett testverktyg.

I ett vanligt hushållsuttag laddar man på 1-fas med 10 A, det vill säga cirka 2,2 kW. Effekten i laddboxen är framförallt beroende av hur laddboxen installeras och hur mycket effekt bilens ombordladdare kan ta emot. Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på en eller tre faser och laddboxen ställs då in för 1-fas respektive 3-fas-laddning med amperestyrka mellan 10 A och 32 A. Vid en installation på en fas blir exempelvis den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A. Vid en installation på tre faser blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A. I dagsläget kan många laddbara bilar enbart ta emot 3,7 kW. Vi kommer vid samtliga tillfällen där hemmets elcentral tillåter det ändå installera laddboxen på tre faser och därmed förbereda för framtidens bilar och högre laddhastigheter.

Huvudcentralen sitter oftast i fasadmätarskåpet på husets utsida. Här sitter din mätare och fastighetens huvudsäkring. Härifrån matas huset med el som fördelas via din undercentral, även kallad gruppcentral, proppskåp eller helt enkelt elcentral. Detta är bostadens elektriska hjärta och finns placerad inomhus.

Personskyddsautomaten till laddboxen kan placeras i såväl huvudcentral som undercentral, så länge den placeras efter fastighetens mätpunkt. Vid installationen av din laddbox kommer du överens med installatören var det är mest lämpligt att utrustningen placeras i just din fastighet.

I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill du att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning, måste du själv göra det förberedande arbetet med att gräva ett 60 cm djupt dike och lägga kabelrör. Kabelröret ska ha en diameter på 50 mm och dragtråd ska finnas. Kabelrör med dragtråd är alltid gula och finns att köpa i välsorterade byggvaruhus.

Det kommer att bli en tillkommande kostnad för det jobb installatören behöver utföra med markförlagd kabel.

Kabeln som dras från din elcentral till laddboxen är 10-15 mm i diameter och vit. Den dras längs med fasaden och sätts fast med kabelklammer. Om håltagning i fasaden för genomföring av kabeln behövs blir hålet inte mycket större än diametern på kabeln.

Se bildexempel på hur kabeldragningen kan se ut längs fasad till laddbox här.

Fulladdat batteri - från morgon till kväll

Fulladdat batteri - från morgon till kväll

Smart, säkert och kostnadseffektivt. Tre bra argument till varför du ska använda en laddbox när du laddar din elbil eller laddhybrid hemma hos dig.

Familj som åker bil

Ladda längs vägen

Hitta laddstationer i Strängnäs eller resten av Sverige via Mer Sweden's app.