Till sidans huvudinnehåll
Bild på solpaneler i motljus med gräs i förgrunden och träd i bakgrunden.

Det är solklart med närproducerad solkraft

Vi vet genom undersökningar att våra kunder vill leva mer hållbart och ser positivt på solkraft. Samtidigt ser vi också att det finns ett stort intresse för att köpa lokalt producerad el. Därför är vi glada att få vara en del av satsningen på Eskilstuna Energi och Miljös första solcellspark och kunna erbjuda våra medvetna kunder närproducerad solkraft.

Varför satsar vi på solkraft?

För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle krävs många nya lösningar och idéer. En av dem är närproducerad el. Vi har gjort marknadsundersökningar som visar att både våra privat- och företagskunder är medvetna konsumenter som ser positivt på närproducerad el från förnybara källor, som exempelvis solkraft. Därför är vi med på satsningen av Eskilstuna Energi och Miljös första solcellspark.

Vem kan köpa elen som produceras i den nya solcellsparken?

Parken ska leverera lokalproducerad och förnybar solel till dig som är elhandelskund hos oss, oavsett om du bor i villa eller lägenhet. 

Släpp in solen i ditt elavtal 

Lägg till Solkraft till ditt befintliga elavtal genom att fylla i formuläret och göra din beställning här.

Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Släpp in solen i ditt elavtal

Lägg till solkraft i ditt elavtal och få närproducerad och förnybar el från vår lokala solcellsparker.

Frågor och svar om lokalproducerad solkraft

Frågor och svar om lokalproducerad solkraft

När kan man köpa närproducerad solkraft? Och vad gäller för dig som redan har Solkraft som tillval? Här hittar du de vanligaste frågorna om närproducerad Solkraft.

Fakta om solcellsparken i Eskilstuna

  • Parken är byggd på deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.
  • Den täcker cirka 20 000 kvadratmeter av deponin.
  • Den planeras leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar el till 120 elvärmda villor eller 800 lägenheter.

Korta fakta om solceller

  • Med solpaneler genereras elektricitet från solenergi. Solpanelerna kan även producera elektricitet under molniga dagar, med då blir produktionen betydligt lägre.
  • Solenergi har låg miljöpåverkan. Installation och produktion av solsystem är dock förknippade med vissa utsläpp.
  • Sveriges största solcellspark finns utanför Strängnäs. Den ägs av HSB och är 35 hektar stor. Parkens energiproduktion motsvarar årselanvändningen för cirka 5 000 lägenheter.