Till sidans huvudinnehåll
Person slänger svart påse i sopkärl

Avfall som finns i påsen för övrigt hushållsavfall – som inte borde finnas där

Endast en tredjedel av det som slängs i påsen för övrigt hushållsavfall är sådant som ska vara där. Resterande två tredjedelar är värdefullt material som hade kunnat återvinnas om det sorterats rätt. Har du koll på vad som finns i din påse?

I påsen för övrigt hushållsavfall ska du slänga sådant som inte går att återvinna – blöjor, kvitton, tops, hushållspapper och liknande. Materialet skickas till förbränning i kraftvärmeverket i Västerås och blir till värme och el.

Efter plockanalyser av Strängnäsbornas avfall kan vi se att ungefär två tredjedel av materialet som finns i den övriga påsen bränns helt i onödan, på grund av felsortering. Tänk om allt det felsorterade materialet istället hade gått till återvinning. Då hade vi i Strängnäs kunnat bli mer än dubbelt så bra på sortering. 

Den genomsnittliga påsen för övrigt hushållsavfall innehåller...

 • 29,3 % matavfall
  Matavfall som sorteras rätt rötas och blir till biogas, resterna efter rötningen ­används som gödningsmedel på åkrarna. 

 • 37 % förpackningar och tidningar
  Om de pappers­förpackningar som idag bränns istället skulle sorteras rätt skulle vi ­spara 16 ­miljoner träd per år. För varje kilo insamlad plast spar vi 1,8 ­liter olja och ett ton tidningar motsvarar 14 träd. Glas- och metallförpackningar kan återvinnas hur många ­gånger som helst! Så visst är det synd att sådana värdesaker går till förbränning?

 • 1 % elavfall och farligt avfall
  Farligt avfall kan skada människor och miljö om det hamnar på fel ställe. Därför ska det lämnar in till en återvinningscentral så att det kan hanteras på rätt sätt. I elavfall finns värdefulla metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst

 • 32,7 % övrigt hushållsavfall
  Blöjor, kuvert, våtservetter, gamla ­pennor, snus, äggskal och ­kvitton – ­typiska ­exempel på sådant som inte går att ­återvinna och som hamnar i ­påsen för övrigt hushållsavfall. Det övriga avfallet blir till skön värme och el i kraftvärmeverket i Västerås. 

Vi unboxar påsen med övrigt hushållsavfall!

Kent Briby är numera vår tf. chef för affärsområdet Återvinning. Här visar han vad som ska slängas i påsen för övrigt hushållsavfall och vad som är vanliga felsorteringar. Filmen spelades in innan vi lanserade svart påse i färgsorteringen, men både vit och svart påse kan användas för övrigt hushållsavfall. 

Sopbil som är en värdetransport

Vi gör allt för att nå noll

Här beskriver vi några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Strängnäs kommun.

Olika typer av pappersförpackningar.

Fakta om förpackningar

Hur finansieras återvinningen och hur mycket olja spar vi egentligen på att återvinna plast? Här är några trevliga fakta om förpackningar.

Symbol för avfallshantering

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Dukat matbord

Fem tips på hur du minimerar ditt matsvinn

För att göra vardagen enkel för dig av vi samlat några tips på hur du kan minska ditt matsvinn och samtidigt spara pengar.

Textilåtervinningsanläggning

Textilier – så hanterar vi dem

Här får du reda på vad som händer med textilierna efter att du lämnat dem till oss.

Ett äpple

Kompost, matavfall eller trädgårdsavfall?

Begreppen är många och svåra att hålla isär. Här kommer en lista med matavfalls-relaterade begrepp! Varsågod.

Trasig stol

Vad är grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Läs mer om hur det ska hanteras.

En rosa diskborste

Skillnaden på plast och plast

Hur kommer det sig att plastförpackningar sorteras och går till återvinning, men att diskborsten går till förbränning? Det finns en förklaring.