Till sidans huvudinnehåll

Analysvärden för vår råkompost

Växtnäring kg/ton
Totalkväve 6,5
Ammoniumkväve 0,36
Totalfosfor 1,2
Totalkalium 5,5
Magnesium 3,1
Svavel 1,0
Kalcium 11,0
Jordförbättrande och fysikaliska egenskaper
Organisk substans (glödförlust) 26,4 % av TS
PH-värde 8,5
Torrsubstanshalt 59,3 %
Siktstorlek 10 mm
Partikelstorlek (% < 5 mm) 82 % av TS
Sten (> 5 mm) 11,0 % av TS
Stabilitet 7 färdig


Produktionsanläggning: SMB Södra Mälardalens Biobränsleterminal i Kjula
Ingående råvaror: Trädgårdsavfall och grönflis
Tillsatsmaterial: Inget
Processhjälpmedel: Inget