Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om slamtömning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om slamtömning.

Frågor och svar om slamtömning

Om du ska beställa en slamtömning måste du lägga ­beställningen senast kl 15.00 dagen innan vi är i ditt ­område. Om tömningen sker på en dag efter röd dag vill vi ha din beställning senast kl 9.00 på tömningsdagen. 

Återfyllnad av vatten är en separat tjänst som du beställer i samband med att din slamtömning ska ske. Tjänsten debiteras enligt gällande verksamhetstaxa.

Denna checklista är bra att gå igenom innan vi kommer till dig:

  • Är brunnen tydligt utmärkt?
  • Är brunnen fri från växtlighet och andra hinder?
  • Är det fri väg mellan slambil och slambrunn?
  • Är det skottat och sandat runt om och fram till slambrunnen under vintertid?
  • Finns det möjlighet för slambilen att vända?
  • Finns det plats för slambilen att parkera max 10 meter från brunnen? Är slangdragningen längre än så betalar du för en tilläggstjänst.

Tömningar kan komma att flyttas fram vid extrem kyla, då risken är stor att slammet fryser fast i bilen. Samma sak gäller vid kraftig regn, om det skulle bli så blött i marken att bilen riskerar att köra fast.

Tjänsten slamtömning ligger inom renhållningstaxan som i sin helhet går plus minus noll. Tjänsterna som finns inom renhållningstaxan genererar alltså ingen vinst för bolaget.  Den grundläggande principen är att alla kunder med behov av slamtömning behandlas enligt lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen.

För den ordinarie tjänsten slamtömning finns det vissa krav på anläggningen som ska uppfyllas, till exempel avstånd till brunnen och tyngd på locket. Det är en standard som är satt för att arbetet ska kunna utföras på ett effektivt och rationellt sätt. De kunder som har anläggningar som avviker från standarden behöver betala för en tilläggstjänst. Tillägget täcker det extra arbetet som den långa slangdragningen innebär. Till exempel kan det krävas dubbel bemanning, annan utrustning än vanligt, tömningstiden kan vara längre än normalt eller möjligheten till god logistik kan vara försämrad.

Majoriteten av kunderna har anläggningar som uppfyller kraven för en standardslamtömning. Tanken är att den större delen av kollektivet som har anpassat sina anläggningar inte ska behöva betala extra för den mindre grupp inom kollektivet som inte har gjort detsamma.

Det finns flera olika lösningar på hur du kan anpassa din anläggning. Det enklaste och billigaste är att köpa en egen sugslang som du inför varje tömning lägger fram till platsen där slambilen kan parkera. En mer permanent lösning är att gräva ner en fast sugledning. Det är viktigt att varje ände av ledningen har en koppling så att vår personal lätt kan koppla samman vår sugslang med din sugledning.

En annan lösning är att anlägga en väg fram till din anläggning. En slambil kan väga upp till 25 ton, det krävs därför att det finns hårdgjorda vägar med vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme för ett tungt fordon.

Läs mer här om hur du kan anpassa din anläggning och därmed undvika att behöva betala extra för slangdragningar.

De grundläggande kraven på en slamanläggning är att slambilen ska kunna parkera max 10 meter från anläggningen. I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår det därför 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter är det en tilläggstjänst som debiteras per varje påbörjat 10-metersintervall. Standarden är satt för att möjliggöra ett effektivt och rationellt tömningsarbete. Tanken är att den större delen av kollektivet som har anpassat sina anläggningar efter den standarden inte ska behöva betala extra för den mindre grupp inom kollektivet som inte har åtgärdat sina anläggningar.

Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter är det en tilläggstjänst som debiteras per varje påbörjat 10-metersintervall. Ett tillägg kostar 385 kr.

Till exempel: om du har 35 meters slangdragning betalar du först för en standardslamtömning 1 100 kr, för en slamavskiljare upp till 3 m3. Därefter betalar du utöver tömningskostnaden för 4 tillägg, 1 540 kr. En sammanlagd kostnad på 2 640 kr.

Fullständiga priser hittar du här.

Beställ slamtömning

Vi har schemalagd veckotömning för slamavskiljare under hela året. Vi skickar ett vykort till dig innan vi kommer så att du vet vilken vecka vi kommer och därmed kan förbereda vägen till, och platsen runt, din slambrunn.