Till sidans huvudinnehåll

Så fungerar latrinhämtning i Strängnäs

Har du utedass och inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet kan vi erbjuda latrintömning. Från och med 2024 inför vi budad hämtning för att minska onödiga transporter med tomkörningar.

Budad hämtning

Budning innebär att du gör en beställning till oss när du behöver hämtning av en eller flera latrintunnor. Beställningen gör du på vår beställningssida här eller genom att höra av dig till vår kundservice senast fredag kl. 15.00 veckan innan den hämtningsvecka som ingår ditt abonnemang. Önskar du hämtning utanför de veckorna som ingår i ditt abonnemang beställer du en akutbudning till en ytterligare avgift som du kan se här.

Hämtningsveckorna för ditt område anges nedan. Du behöver alltså göra en beställning till oss senast kl. 15.00 fredagen veckan innan, om du vill få ditt latrin hämtat nästkommande vecka. Glöm inte fästa en etikett på sidan av varje tunna som du ställer ut för hämtning (ej på locket). Ställ ut kärlet synligt senast kl. 06.00 på måndagen de veckor du har beställt hämtning. Den exakta dagen för hämtning kan variera så låt tunnan stå kvar tills den har blivit tömd. 

Ordinarie budningsvecka
6, 14, 20, 24, 28, 32, 40, 48
  
Ordinarie budningsvecka
6, 14, 21, 25, 29, 33, 40, 48
Strängnäs    
Åker     
Länna    
Kronoparken Åker
 

Aspö 
Björsund 
Fogdö 
Helgarö
Tosterö
Vansö
Härad

Ordinarie budningsvecka
6, 14, 23, 27, 31, 35, 40, 48
  Ordinarie budningsvecka
6, 14, 22, 26, 30, 34, 40, 48
Mariefred
Toresund
Kalkudden/Edsala
Herresta
Hedlandet
  Selaön
Ringsö
Djupvik/Lundby

Latrintömning husbilar

Behöver du tömma husbilens latrin hänvisar vi till närmaste campingplats eller Trafikverkets rastplats i anslutning vid Strängnäsbron.  

Bra att tänka på.

Hjälp oss att hjälpa naturen. Eftersom att ditt latrinavfall återförs till kretsloppet som växtnäring är det viktigt att latrinet är fritt från skräp. Du kan hjälpa oss genom att se till att latrinkärlet bara innehåller:

  • Kiss
  • Bajs
  • Toapapper
  • Strömedel (t.ex. torv)
Utedass i skog

Priser för dig som har latrin

Här kan du se de vanligaste priserna för latrinhämtning.

Kundservicemedarbetare

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig att teckna elavtal, anmäla flytt eller beställa någon av våra tjänster.

Sommarstuga i solnedgång med grönska och vatten

Fritidshus och sophämtning

Hej du med sommarstuga i Strängnäs kommun! Här samlar vi allt du behöver veta kring sophämtning och återvinning.

Slamtömning

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.