Till sidans huvudinnehåll

Priser för jord och kompostmull

Här hittar du alla priser för jord, kompostmull och transportkostnader för hemleverans.

För att räkna fram den totala kostnaden lägger du samman kostnaden för jorden med kostnaden för transporten. Om du önskar köpa fler än två säckar rekommenderar vi att du istället väljer att köpa jord i lösvikt. 

Transportkostnaden baseras på hur många kilometer från vår produktionsanläggning i Kjula som du bor. Vi erbjuder endast hemleverans, köp på plats är tyvärr inte möjligt i dagsläget. Transporterna samkörs för att vara effektiva och klimatsmarta. Vi kan därför inte utlova leverans en viss dag utan kommer överens med dig om vilken vecka vi levererar jorden hem till dig. 

Säck, 500 liter 535 kr/st
Säck, 900 liter 735 kr/st
Lös planteringsjord, 3-10 m3 400 kr/m³

 

Säck, 500 liter 470 kr/st
Säck 900 liter 610 kr/st
Lös kompostmull, 3-10 m3 330 kr/m3Transport av säckar 1 säck Pris för ytterligare säck, två eller fler
Transport, zon 1 * 650 kr/st 160 kr/st
Transport, zon 2 ** 810 kr/st 200 kr/st
Transport, zon 3 *** 1140 kr/st 280 kr/st
     
Transport av jord i lösvikt  
Transport, zon 1 * 1380 kr/st
Transport, zon 2 ** 1620 kr/st
Transport, zon 3 *** 1950 kr/st
   

* Zon 1: 1 -15 km, Härad och närliggande områden
** Zon 2: 15 - 30 km, Centrala Strängnäs och Abborrberget
*** Zon 3: 30 - 45 km, Mariefred, Åkers Styckebruk, Länna, Stallarholmen och Sanda

Om du köper två säckar (á 500 liter) planteringsjord och bor i zon 1 räknas priset ut såhär:

Säck 1, 535 kr + transport 650 kr
Säck 2, 535 kr + transport 160 kr
= 1880 kr 

Om du önskar köpa fler än två säckar jord rekommenderar vi att du köper jorden i lösvikt. Om du köper 3 m3 jord och bor i zon 1 blir priset:

3 m3 x 400 kr + transport 1380 kr = 2580 kr.

Växtnäring kg/ton
Totalkväve 6,5
Ammoniumkväve 0,36
Totalfosfor 1,2
Totalkalium 5,5
Magnesium 3,1
Svavel 1,0
Kalcium 11,0
Jordförbättrande och fysikaliska egenskaper
Organisk substans (glödförlust) 26,4 % av TS
PH-värde 8,5
Torrsubstanshalt 59,3 %
Siktstorlek 10 mm
Partikelstorlek (% < 5 mm) 82 % av TS
Sten (> 5 mm) 11,0 % av TS
Stabilitet 7 färdig


Produktionsanläggning: SMB Södra Mälardalens Biobränsleterminal i Kjula
Ingående råvaror: Trädgårdsavfall och grönflis
Tillsatsmaterial: Inget
Processhjälpmedel: Inget