Till sidans huvudinnehåll

Priser för jord och kompostmull

Här hittar du alla priser för jord, kompostmull och transportkostnader för hemleverans.

För att räkna fram den totala kostnaden lägger du samman kostnaden för jorden med kostnaden för transporten. Om du önskar köpa fler än två säckar rekommenderar vi att du istället väljer att köpa jord i lösvikt. 

Transportkostnaden baseras på hur många kilometer från vår produktionsanläggning i Kjula som du bor. Vi erbjuder endast hemleverans, köp på plats är tyvärr inte möjligt i dagsläget. Transporterna samkörs för att vara effektiva och klimatsmarta. Vi kan därför inte utlova leverans en viss dag utan kommer överens med dig om vilken vecka vi levererar jorden hem till dig. 

Säck, 500 liter 560 kr/st
Säck, 900 liter 770 kr/st
Lös planteringsjord, 3-10 m3 420 kr/m³

 

Säck, 500 liter 495 kr/st
Säck 900 liter 640 kr/st
Lös kompostmull, 3-10 m3 345 kr/m3Transport av säckar 1 säck Pris för ytterligare säck, två eller fler
Transport, zon 1 * 685 kr/st 170 kr/st
Transport, zon 2 ** 855 kr/st 210 kr/st
Transport, zon 3 *** 1205 kr/st 295 kr/st
     
Transport av jord i lösvikt  
Transport, zon 1 * 1460 kr/st
Transport, zon 2 ** 1710 kr/st
Transport, zon 3 *** 2060 kr/st
   

* Zon 1: 1 -15 km, Härad och närliggande områden
** Zon 2: 15 - 30 km, Centrala Strängnäs och Abborrberget
*** Zon 3: 30 - 45 km, Mariefred, Åkers Styckebruk, Länna, Stallarholmen och Sanda

Om du köper två säckar (á 500 liter) planteringsjord och bor i zon 1 räknas priset ut såhär:

Säck 1, 560 kr + transport 685 kr
Säck 2, 560 kr + transport 170 kr
= 1975 kr 

Om du önskar köpa fler än två säckar jord rekommenderar vi att du köper jorden i lösvikt. Om du köper 3 m3 jord och bor i zon 1 blir priset:

3 m3 x 420 kr + transport 1460 kr = 2720 kr.

Växtnäring kg/ton
Totalkväve 6,5
Ammoniumkväve 0,36
Totalfosfor 1,2
Totalkalium 5,5
Magnesium 3,1
Svavel 1,0
Kalcium 11,0
Jordförbättrande och fysikaliska egenskaper
Organisk substans (glödförlust) 26,4 % av TS
PH-värde 8,5
Torrsubstanshalt 59,3 %
Siktstorlek 10 mm
Partikelstorlek (% < 5 mm) 82 % av TS
Sten (> 5 mm) 11,0 % av TS
Stabilitet 7 färdig


Produktionsanläggning: SMB Södra Mälardalens Biobränsleterminal i Kjula
Ingående råvaror: Trädgårdsavfall och grönflis
Tillsatsmaterial: Inget
Processhjälpmedel: Inget