""

Gör en flyttanmälan

Dags att flytta? I samband med att du flyttar är det viktigt att du meddelar oss din nya adress så din slutfaktura kommer rätt.

 Tänk på det här när du flyttar
  • Du som flyttar från en villa måste komma ihåg att läsa av din vattenmätare och rapportera in värdena till samma dag som flytten sker. Detta gör du enklast genom att logga in på Mina sidor eller skicka ett mejl till kundservice@sevab.com.  
  • Anmäl din flyttanmälan i god tid, gärna 30 dagar innan inflyttning eller utflyttning
  • Om du redan har ett elavtal med SEVAB Strängnäs Energi följer det med till den nya adressen. 
  • Om du flyttar inom Strängnäs kommun måste du göra både en "från"-anmälan och en "till"-anmälan. Om du endast flyttar till eller från Strängnäs kommun räcker det att du fyller i ETT formulär.
  • Glöm inte anmäla din flytt även till Fibra om du är ansluten till stadsnätet.