Till sidans huvudinnehåll

Fakturaförklaring

Tycker du att det är klurigt att förstå våra fakturor? Med vår fakturaförklaring rätar vi ut de frågetecken som en del begrepp kan ge.

Notera att alla begrepp och olika delar vi förklarar nödvändigtvis inte finns med på just din faktura. Om du vill se din faktura kan du göra det genom att logga in på Mina Sidor.

Klicka på bilden för att förstora den.

Här ser du ditt kundnummer, fakturanummer, fakturadatum och fakturaadress. Fakturadatum är datumet då fakturan skapades hos oss.

Vill du ändra fakturaadress? Kontakta oss! Du hittar våra kontaktuppgifter i denna del av fakturan, men du kan även göra det här.

Här kan du se vilken anläggningsadress som denna faktura gäller för och även din anläggnings ID-nummer. Det är information som du behöver uppge till oss när du flyttar, byter eller tecknar om ditt elavtal.

I denna del kan du även se vilket elnätsområde din anläggning tillhör. Området anges med tre bokstäver, exempelvis SGS.

Under den här delen hittar du en sammanställning över kostnaderna för de tjänster du köper av oss uppdelade per bolag. 

SEVAB Nät AB – Summan du betalar för elöverföringen under denna fakturaperiod.

SEVAB Energiförsäljning AB – Summan du betalar för din elanvändning under denna fakturaperiod.

SEVAB Strängnäs Energi AB – Den summa du betalar för vatten och avlopp och/eller återvinningstjänster under denna fakturaperiod.

Solör Bioenergi Strängnäs AB - Den summa du betalar för leveransen och användningen av fjärrvärme under denna fakturaperiod. Från årsskiftet 2021/2022 överlåts fjärrvärmeverksamheten formellt till Solör. Men vi kommer att sköta drift, fakturering och kundservice under en övergångsperiod på upp till ett år. 

Här ser du vilka energikällor som har använts vid produktionen av din el och även vilka utsläpp den gav upphov till. Om du vill läsa mer om ursprungsmärkning av el kan du göra det här.

Här finns alla uppgifter du behöver för att kunna betala din faktura:

  • fakturans totalbelopp
  • förfallodatum
  • vårt bankgiro- och plusgironummer
  • OCR-numret
  • faktureringsperiod som fakturan avser.

Du kan skanna in uppgifterna om du använder en app som har stöd för det.

Du som betalar fakturan via autogiro kan se här att pengarna kommer att dras från ditt bankkonto automatiskt på förfallodagen.

Här hittar du information som rör elöverföringen hem till dig. Här finns information om vilken säkringsstorlek du abonnerar på, din beräknade årsförbrukning och årskostnad och även hur mycket el som levererades hem till dig under faktureringsperioden.

Här förklarar vi några begrepp som finns med i denna del:

Nätavtal
Avtalet som reglerar villkoren för överföringen av el hem till dig.

Elöverföring
En rörlig avgift för transporten av el på elnätet. Kostnaden baseras på hur mycket el du använder.

Energiskatt
Den skatt du betalar för din elanvändning.

Om du köper din el av oss kan du se din avtalsform, din eventuella bindningstid och ditt elpris här. Du kan se din beräknade årsförbrukning och årskostnad och även hur mycket el som levererades hem till dig under denna faktureringsperiod.

Här förklarar vi begrepp som finns med i denna del:

Årsavgift
En fast avgift som är oförändrad oavsett hur mycket el du använder.

Här finns uppgifterna som är knutet till din mätare och till din vattenförbrukning. Du kan se mätarnumret för din vattenmätare, din beräknade årsförbrukning och årskostnad och även hur mycket vatten du förbrukade under faktureringsperioden.

Här förklarar vi begrepp några specifika begrepp som finns med i denna del:

Distributionsavtal
Avtalet på att vi levererar vatten och avlopp till din fastighet.

Fast avgift
En fast avgift som är oförändrad oavsett hur mycket vatten du förbrukar. Avgiften täcker kostnader för abonnemanget, till exempel administration.

Lägenhetsavgift
En fast avgift per bostadsenhet som bland annat ger bidrag till underhållskostnader för VA-nätet.

Förbrukningsavgift
En rörlig avgift som avser din förbrukning av vatten. Det är den här avgiften du som kund själv kan påverka genom att du ser över din vattenförbrukning.

Om du har ett avtal på hämtning av ditt hushållsavfall, trädgårdsavfall eller köper någon återvinningsprodukt eller tjänst från oss redovisas det här. Här kan du också se vad du har för storlek på ditt kärl för hushållsavfall och vilket hämtningsintervall du har. Kostnaderna för abonnemangen räknas per dag i den aktuella perioden som fakturan avser. 

Här förklarar vi begrepp några specifika begrepp som finns med i denna del:

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften täcker kostnader för bland annat kärl, tömningar, behandling av ditt hushållsavfall samt avfallsskatter.

Fast grundavgift
Den fasta avgiften täcker allmänna kostnader för ditt abonnemang, till exempel administration.

Från årsskiftet 2021/2022 överläts fjärrvärmeverksamheten formellt till Solör. Men vi kommer att sköta drift, fakturering och kundservice under en övergångsperiod på upp till ett år. Läs mer här.

I den här delen kan du se alla dina uppgifter som är kopplade till din anläggning och fjärrvärmeanvändning här. Du hittar ditt mätarnummer för din fjärrvärmemätare och kan se din beräknade årsförbrukning och årskostnad och även hur mycket fjärrvärme som levererades hem till dig både under den föregående och den aktuella faktureringsperioden. 

Disitributionsavtal
Här specificeras kostnaden för att leverera fjärrvärme hem till dig baserat på din förbrukning under denna fakturaperiod.

Fast avgift
En fast avgift som är oförändrad oavsett hur mycket fjärrvärme du förbrukat.

Energiavgift
Här redovisas din mätarställning, hur mycket fjärrvärme du förbrukat och kostnaden för det under denna fakturaperiod.

Man pratar i mobiltelefon vid datorn

Hur vill du betala?

Vi erbjuder en rad olika och hållbara alternativ att både ta emot och betala din faktura på.

Kundservicemedarbetare

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig att teckna elavtal, anmäla flytt eller beställa någon av våra tjänster.