Till sidans huvudinnehåll

Prisinformation för privatkunder

Här hittar du prisinformation för privatkunder som gäller från och med 1 januari 2024.

Färgsorteringsanläggning

Priser för Återvinning

Vad kostar avfallshämtning? Vad är prisskillnaden mellan olika kärlstorlekar? Här hittar du utdrag ur renhållningstaxan.

Kilowatt-timme-mätare

Priser för Elnät

Här hittar du de aktuella elnätspriserna som vi tar ut för att distribuera el till din fastighet.

Priser för Vatten och Avlopp

Priser för Vatten och Avlopp

Här kan du läsa om alla våra priser inom vatten och avlopp. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte anslutit dig än.

Hängande glödlampor

Priser för Elhandel

Här får du hjälp att hitta aktuella priser för våra elavtal och tillval.