Till sidans huvudinnehåll
Miniräknare

Om du inte betalar

Alla kan vi missa att betala en faktura. Här får du reda på vad som händer i en sådan situation.

Efter att SEVAB har skickat fakturan till dig så har du 20 dagar på dig att betala den. Om du får svårt att betala en faktura bör du höra av dig till oss så fort som möjligt, innan fakturans förfallodag.

Då kan vi oftast hjälpa dig att hitta en bra lösning och minimera eventuella merkostnader.

Välkommen att kontakta kundservice på 0152-460 50.

Betalningen ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen som finns angiven på fakturan. Detta är enligt gällande avtalsvillkor. Tänk på att det kan ta upp till tre till fyra dagar från det att du har betalat till att vi har pengarna på vårt konto beroende på vilken bank man har använt.

Några dagar efter fakturans förfallodag skickar vi ut ett inkassokrav. Vi tillämpar ett så kallat mjukkrav, vilket innebär att du efter kravets utskriftsdatum har ytterligare 10 dagar på dig innan fakturabeloppet skall vara oss tillhanda för att undgå den lagstadgade inkassoavgiften på 180 kronor. Om inte betalningen är oss tillhanda inom den tidsfristen så debiteras avgiften på nästkommande faktura. Även dröjsmålsränta tillkommer.

Efter ytterligare en tidsfrist skickar vi en "uppmaning att vidta rättelse" eller överlämnar fordran till vårt inkassobolag. Beroende på vad fakturan avser.

Detta gäller konsumenter som regleras i El/Fjärrvärmelagen och Lagen om allmänna vattentjänster. För juridiska personer och näringsidkare gäller andra regler.

När stora skulder uppstår kan din leverans i värsta fall stängas av och begäran om deposition tas ut. Hur stor depositionen blir beror på din förbrukning, men skall motsvara ca 4 månaders förbrukning. Den kvarstår sedan i minst sex månader, då görs en ny kreditbedömning och har betalningarna inkommit i tid återbetalas depositionen.