Bild på ljusslinga med texten "Vardagsvibnst. du vinner, miljön vinner, staden vinner"

Teckna elavtal

Vi är ditt lokala elbolag och vår vinst går tillbaka till din vardag. Du får alltid fossilfri el när du tecknar ett elavtal hos oss, oavsett vilket elavtal du väljer.

Jag vill bli kund

Teckna elavtal

Jag ska flytta

Gör flyttanmälan

Jag är redan kund

Teckna om elavtal

Nu är det fritt fram för privatpersoner att teckna Strängnäs-el igen! Teckna Strängnäs-el här

Är du intresserad av rörligt timpris? Läs mer om hur du tecknar ett avtal med rörligt timpris här.

Teckna nytt elavtal hos oss

Här hos oss kan både du som privatperson och företag teckna elavtal. När du gör det får du alltid fossilfri el. Det betyder att elen du köper av oss inte är producerad från fossila bränslen som kol, gas eller olja. Eftersom fossila bränslen bildas under lång tid kommer de förr eller senare att ta slut, därför är det en bra anledning att teckna ett fossilfritt elavtal från förnybara källor.

Teckna elavtal som lever upp till tuffa miljökrav

Förutom elavtal med fossilfri el kan du även teckna ett elavtal med Bra Miljöval-el. Bra Miljöval är en märkning med tuffa miljökrav som Naturskyddsföreningen står bakom. Det är bara elbolag som uppfyller kraven och som blivit godkända av Naturskyddsföreningen som får sälja el med den märkningen. När du tecknar ett elavtal med Bra Miljöval garanteras du att få el från förnybara källor, som exempelvis vind- eller vattenkraft, solkraft eller biobränsle.

Lägg till närproducerad Solkraft till ditt elavtal

Vill du minska ditt klimatavtryck genom att vara en medveten konsument? Lägg till närproducerad el från lokala solcellsparker på din inköpslista! Läs mer och gör din beställning här för att lägga till solkraft till ditt befintliga elavtal.

Bra att tänka på när du tecknar nytt elavtal

Om du har pågående elavtal hos ett annat elhandelsbolag kan du bli skyldig att betala en ersättning till dem om du bryter ditt elavtal i förtid. Därför ska du alltid kolla upp din bindningstid innan du tecknar ett nytt elavtal. Om du är osäker på vad som gäller för dig eller hur lång din bindningstid är kan du vända dig till ditt nuvarande elhandelsbolag för att få reda på det.

Välj bland olika typer av elavtal när du tecknar nytt

Vi har många olika typer av elavtal. Rörligt elpris, fast elpris och en unik mix av de båda – allt för att du ska hitta något som passar just dig. Tecknar du ett elavtal med fast elpris har du ett tryggt elavtal som sträcker sig över en längre tid. Ditt elpris är då samma dygnet runt, året om under hela din avtalsperiod. Med ett fastprisavtal påverkas du inte av elmarknadens prisförändringar samtidigt som du vet vad din elkostnad blir i förväg. Ett elavtal med rörligt elpris styrs priset av marknaden och baseras på elbörsens spotpriser. Det för att din elkostnad kan variera från månad till månad.

Du kan även teckna ett av våra mixprisavtal - Mixpris eller Strängnäs-el. Då får du både en mix av både fast och rörligt elpris i ditt elavtal vilket minskar och sprider risken för ett högt elpris. När du tecknar Strängnäs-el får du förutom lokalproducerad och förnybar el också möjlighet att bestämma vilken förening vi ska sponsra.

Teckna elavtal oavsett hur och vart du bor

Det spelar ingen roll om du bor i lägenhet, villa eller i sommarhus, alla oavsett bostadsform kan teckna ett elavtal hos oss. För att få ett elavtal som passar dig och din boendeform bäst är det viktigt att du är noggrann med vilket elavtal du väljer. Du som bor i lägenhet har oftast lägre förbrukning än de som bor i villa. En låg elförbrukning har liten påverkan på priset medan det är tvärtom om du har en hög elförbrukning.

En vardagsvinst att teckna elavtal

Det finns många elbolag där ute, men det som skiljer oss från dem är att vi arbetar för att få din vardag att fungera. Eftersom vi är ett kommunalt bolag och ägs av Strängnäs kommun går vår vinst tillbaka till kommunen och används i det kommunala välfärdsuppdraget. Vi bidrar därför till nya fotbollsmål, upplysta gång- och cykelbanor och satsningar för att få unga i arbete, en vardagsvinst som gynnar alla Strängnäsbor. Tecknar du elavtalet Strängnäs-el, stöttar du vårt samarbete med det lokala föreningslivet och bestämmer vilken förening vi ska stödja.

Vi är en schysst elhandlare

Vi är certifierade med Schysst elhandel, ett certifikat som sätter tydlighet och ärlighet mot kund i fokus. Läs mer om Schysst elhandel här.

Här kan du se hur den totala elmixen såg ut för våra elkunder 2021 – 100 procent fossilfri el.