Får vi bjuda på en kaka? På sevab.com använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Ska du gräva?

Planerar du att gräva? Låt oss visa vart alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.

Du beställer ledningsanvisning via ledningskollen.se. Då får vi ett meddelande vad du letar efter och vi kan visa var ledningarna finns via kartor och/eller med utsättning av dessa. Vid utsättning märker vi ut med sprej var olika ledningar finns i marken. Meddelar du oss senast 5 arbetsdagar innan grävning ska ske utför vi arbetet kostnadsfritt, annars är avgiften 800 kr/timme (inkl. moms). Vid utsättning krävs 8 arbetsdagar innan grävning.

Vatten- och avloppsledningar kan vi endast visa fram till tomtgräns, men kommunens byggavdelning kan bistå med ledningsanvisning innanför tomtgräns.

Anvisningsfärger vid utsättning
El Gul sprej/röd käpp
Stadsnät Grön sprej
Fjärrvärme Röd sprej
Vatten och avlopp Blå sprej
För arbete vid elledningar

När det gäller elnätet så är det viktigt att allt arbete intill spänningsförande jord- eller luftledningar sker med stor varsamhet. Vårdslöshet eller okunnighet kan medföra livsfara för både dig och andra samt orsaka farliga och kostsamma driftavbrott och dyra reparationsarbeten.

Om du skadar en ledning, betrakta den som livsfarlig och ring omedelbart vår felanmälan på 0152-460 50. Eventuella kostnader för att återställa skadan står du för.