Bild på upplyst barnrum med leksaker och leksakstält.

Elförbrukning - Så mycket el används i villa

Alla de olika boendeformerna påverkar elförbrukningen olika mycket. Men att bo i villa är det som i regel brukar dra allra mest el. Du kan själv påverka din elförbrukning genom att undersöka olika uppvärmningssätt, fixa en ordentlig husisolering eller genom att tänka smart och energieffektivt i vardagen.

Uppvärmningen är det som brukrar dra mest el och alltså spelar uppvärmningsmetoden stor del i din elförbrukning. Direktverkande el, alltså eldrivna element drar mycket el medan uppvärmning via fjärrvärme, luftvärmepump eller bergvärme tenderar att dra ner elförbrukningen. 

Normal elförbrukning för villor 

Årsförbrukningen av el för en villa varierar och det är svårt att säga vad som är normalt. Den största delen av elförbrukningen går åt till att värma upp huset.Under sommaren behöver vi inte använda lika mycket energi för att värma upp huset, och det gör att elräkningarna i regel blir lägre då. Även om uppvärmningen oftast är den del som drar mest el spelar det såklart även in hur många elektriska apparater som är på eller står i standby-läge, hur ofta du tvättar och diskar. 

Den genomsnittliga förbrukningen för en stor villa ligger på ungefär 20000 - 25000 kWh per år, vilket motsvarar en elräkning på 3000-3500 kronor i månaden i de falll där uppvärmningen sker med elvärme. För mindre villor ligger årsförbrukningen på cirka 12 000 - 14 000 kWh, alltså ungefär hälften av kostnanden som för en större villa.

Normal elförbrukning för villor med fjärrvärme, bergvärme eller luftvärmepump

Om du bor i villa och har andra uppvärmningsformer än direktverkande el, som exempelvis fjärrvärme, luftvärmepump eller bergvärme, brukar en normal elanvändning ligga på ca 5000 kWh/år. Det är alltså ungefär en fjärdedel till en femtedel mindre än om du värmer upp villan med elvärme.

Så minskar du elförbrukningen villan

Elkostnaderna kan lätt dra iväg utan att vi reflekterar över varför. I vardagen finns det mycket, både stort och smått, som vi kan göra för att få ner elkostnaderna. 

Vardagstips för energibesparning:

  • Stäng av din tv-apparat när du inte kollar och släck alla lampor som inte används. 
  • Välj energisparläge på dina elprylar som är omständliga att stänga av 
  • Se till att hålla frys och kyl täta och stängda.
  • Vädra inte i onödan. 
  • Undvik att laga mat på för stora plattor, ha inte högre temperatur på ugnen är nödvändigt och lägg på ett lock på kastrullen när du exempelvis ska koka upp pastavattnet.  

Elavtal för villor

Det finns olika elavtal som passar dig som bor i villa. Oavsett vilket av våra  elavtal du än väljer är elen alltid fossilfri. Vill du miljömärka ditt elavtal kan du välja till Bra Miljöval. Vill du hellre köpa lokalproducerad el från solkraft? Lägg då till Solkraft i elavtalet. 

Fast elpris

Med ett elavtal som har ett fast elpris kan du känna dig trygg och säker. Du betalar samma pris per kWh under hela avtalsperioden. 

Rörligt elpris

Elavtalen som har ett rörligt elpris följer uitvecklingen på elmarkanden och elbörsens elpriser. Din elkostnad kan då variera från månad och månad beroende på hur utvecklingen på elmarknaden ser ut. Ett rörligt elpris kan svänga fort och kraftigt, både uppåt och neråt, vilket medför en större risk men även stora möjligheter. 

Unik prismix - både rörligt och fast elpris

Strängnäs-el är ett smart elavtal där du har både fast och rörligt elpris. Under sommarhalvåret betalar du då 70% av elförbrukningen till rörligt pris och 30% till fast pris, sedan är det tvärtom under under vinterhalvåret. Trygg på vintern och smart på sommaren, alltså!