Till sidans huvudinnehåll
Bild på upplyst barnrum med leksaker och tält.

Elförbrukning - Så mycket el används i villa

Alla de olika boendeformerna påverkar elförbrukningen olika mycket. Men att bo i villa är det som i regel brukar dra allra mest el. Du kan själv påverka din elförbrukning genom att undersöka olika uppvärmningssätt, fixa en ordentlig husisolering eller genom att tänka smart och energieffektivt i vardagen.

Uppvärmningen är det som brukar dra mest el och alltså spelar uppvärmningsmetoden stor del i din elförbrukning. Direktverkande el, alltså eldrivna element drar mycket el medan uppvärmning via fjärrvärme, luftvärmepump eller bergvärme tenderar att dra ner elförbrukningen. 

Normal elförbrukning för villor 

Årsförbrukningen av el för en villa varierar och det är svårt att säga vad som är normalt. Den största delen av elförbrukningen går åt till att värma upp huset. Under sommaren behöver vi inte använda lika mycket energi för att värma upp huset, och det gör att elräkningarna i regel blir lägre då. Även om uppvärmningen oftast är den del som drar mest el spelar det såklart även in hur många elektriska apparater som är på eller står i standby-läge, hur ofta du tvättar och diskar. 

Den genomsnittliga förbrukningen för en stor villa ligger på ungefär 20000 - 25000 kWh per år, vilket motsvarar en elräkning på 3000-3500 kronor i månaden i de fall där uppvärmningen sker med elvärme. För mindre villor ligger årsförbrukningen på cirka 12 000 - 14 000 kWh, alltså ungefär hälften av kostnaden som för en större villa.

Normal elförbrukning för villor med fjärrvärme, bergvärme eller luftvärmepump

Om du bor i villa och har andra uppvärmningsformer än direktverkande el, som exempelvis fjärrvärme, luftvärmepump eller bergvärme, brukar en normal elanvändning ligga på ca 5000 kWh/år. Det är alltså ungefär en fjärdedel till en femtedel mindre än om du värmer upp villan med elvärme.

Så minskar du elförbrukningen i villan

Elkostnaderna kan lätt dra iväg utan att vi reflekterar över varför. I vardagen finns det mycket, både stort och smått, som vi kan göra för att få ner elkostnaderna. 

 •  Se över din uppvärmningsform
  I en elvärmd villa som förbrukar 20 000 kWh/år går 90 % av elen till uppvärmning och varmvatten. Olika typer av värmepumpar och fjärrvärme gör att dina energikostnader inte sticker i väg lika mycket. Att sänka inomhustemperaturen med en grad gör också stor skillnad – då minskar du din totala energiförbrukning med 5 %.

 • Kontrollera fönstertätningar och isolering
  Ett välisolerat hus med täta fönster är energieffektivt och minskar uppvärmningskostnaderna.

 • Se över din användning av sådant som kyler och värmer
  Just saker som kyler och värmer är det som i regel drar mest el. Tänk därför över din användning av exempelvis AC, bastu, spabad, eldriven golvvärme och elelement.

 • Använd elen när den är som billigast
  Om du har en timavräknad elmätare och ett rörligt avtal med timpris kan du via planering eller olika appar styra din elanvändning till de tidpunkter under dagen då elpriset är lägre. Sent på kvällen och under natten är elen i regel billigast. Ett tips kan till exempel vara att ladda elbilen då i stället för direkt efter jobbet.

 • Vänd dig till Strängnäs kommuns energirådgivare för fler råd och tips eller läs mer på Energimyndighetens hemsida

Elavtal för villor

Det finns olika elavtal som passar dig som bor i villa. Oavsett vilket av våra  elavtal du än väljer är elen alltid fossilfri. Vill du miljömärka ditt elavtal kan du välja till Bra Miljöval. Vill du hellre köpa lokalproducerad el från solkraft? Lägg då till Solkraft i elavtalet. 

Fast elpris

Med ett elavtal som har ett fast elpris kan du känna dig trygg och säker. Du betalar samma pris per kWh under hela avtalsperioden. 

Rörligt elpris

Elavtalen som har ett rörligt elpris följer utvecklingen på elmarknaden och elbörsens elpriser. Din elkostnad kan då variera från månad och månad beroende på hur utvecklingen på elmarknaden ser ut. Ett rörligt elpris kan svänga fort och kraftigt, både uppåt och neråt, vilket medför en större risk men även stora möjligheter. 

Unik prismix - både rörligt och fast elpris

Strängnäs-el är ett smart elavtal där du har både fast och rörligt elpris. Under sommarhalvåret betalar du då 70% av elförbrukningen till rörligt pris och 30% till fast pris, sedan är det tvärtom under under vinterhalvåret. Trygg på vintern och smart på sommaren, alltså! 

Elljusslinga vid villa

Teckna rätt elavtal för dig och ditt boende

Oavsett hur du bor har vi rätt elavtal för just dig. Och du, vår el är dessutom alltid fossilfri.

Ikoner för olika kontaktvägar

Vi hjälper dig att välja elavtal

Det är inte alltid lätt att välja elavtal när det finns en uppsjö av olika elhandelsföretag som slåss om din uppmärksamhet. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det elavtal som passar dig bäst.