Välkommen till Läggesta Återvinningscentral

Bara en bit från Läggesta station ligger vår återvinningscentral. Här kan du som privatperson lämna allt ditt avfall.

På återvinningscentralen kan du lämna allt ditt avfall som du inte kan sortera hemma. Till exempel farligt avfall, trädgårdsavfall och grovavfall. 

Tänk på att:
  • Allt material ska sorteras synligt i containrarna
  • Om du har en säck med avfall ska du tömma den och sortera materialet i rätt container
  • Lasta inte mer än du själv orkar lyfta av när du väl kommer till sorteringsrampen
  • Under vardagar kan du skänka användbara saker till återbruk i vår ReTuna-container

Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du har frågor kring sortering. 

Det här kan du inte lämna på Läggesta
  • Däck – Lämnas till återförsäljare eller till Kvitten Återvinningscentral
  • Invasiva växter – lämnas i säckar till Kvitten
  • Asbest – lämnas väl förpackat till Lilla Nyby Återvinningscentral
Miljöboden – lämna farligt avfall

I miljöboden och lämna farligt avfall. Elektronik, färg, bekämpningsmedel, sprayburkar, batterier, ljuskällor, nagellack, med mera.

I miljöboden tar vi emot detaljhandelsförpackat farligt avfall. Alltså förpackningar som du som privatperson kan köpa i detaljhandeln, max 20 kg/förpackning. Du kan lämna in som mest 50 kg totalt per person och tillfälle. Större förpackningar och större mängder kan du lämna in mot en kostnad. 

Inga tunga fordon

Läggesta är en Återvinningscentral för privatperson och är inte anpassat för tunga fordon. När du besöker oss får ditt fordon vara max 3,5 ton.

Hitta hit

Ska du slänga asbest?

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot asbest på våra återvinningscentraler, utan hänvisar dig till Lilla Nyby återvinningscentral i Eskilstuna. Asbest ska vara inpackat i plast när du lämnar in det. 

""

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

""

Lämna saker till återbruk i vår ReTuna-container

På Kvitten- och Läggesta Återvinningscentral finns det ReTuna-containrar där du under vardagarna kan lämna saker till återbruk istället för att slänga.

Trasig stol

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.