Trängsel under helgdagar – besök oss under veckodagarna om du har möjlighet

Under helgerna är det många som besöker våra återvinningscentraler och det blir ofta trängsel och kö. När vi har många besökare regleras flödet till anläggningarna via trafikljus eller trafikvakt som vi ber alla besökare att respektera. För att slippa trängsel, besök oss gärna i veckodagarna om du har möjlighet. Tack för visad hänsyn!

Välkommen till Läggesta Återvinningscentral

Bara en bit från Läggesta station ligger vår återvinningscentral. Här kan du som privatperson lämna allt ditt avfall.

På återvinningscentralen kan du lämna allt ditt avfall som du inte kan sortera hemma. Till exempel farligt avfall, trädgårdsavfall och grovavfall. 

Tänk på att:

  • Allt material ska sorteras synligt i containrarna.
  • Om du har en säck med avfall ska du tömma den och sortera materialet i rätt container.
  • Lasta inte mer än du själv orkar lyfta, vår personal följer Arbetsmiljöverkets regelverk och har inte möjlighet att hjälpa dig med tunga lyft eller avlastning. 
  • Under vardagar kan du skänka användbara saker till återbruk i vår ReTuna-container.
  • Inga tunga fordon får tas in på området om du är privatperson. Du kan alltså inte besöka oss med en lastbil, traktor eller annat fordon som väger över 3,5 ton.

Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du har frågor kring sortering. 

Det här kan du inte lämna på Läggesta

  • Däck – lämnas till däckåterförsäljare eller till Kvitten Återvinningscentral. På Kvitten kan du som privatperson lämna högst åtta däck åt gången.
  • Invasiva växter – lämnas i säckar till Kvitten.
  • Asbest – lämnas väl förpackat till Lilla Nyby Återvinningscentral.

Miljöboden – lämna farligt avfall

I miljöboden och lämna farligt avfall. Kemikalier, färg, bekämpningsmedel, sprayburkar, batterier, ljuskällor, nagellack, med mera.

I miljöboden tar vi emot detaljhandelsförpackat farligt avfall. Alltså förpackningar som du som privatperson kan köpa i detaljhandeln, max 20 kg/förpackning. Du kan lämna in som mest 50 kg totalt per person och tillfälle. Större förpackningar och större mängder kan du lämna in mot en kostnad. 

Inga tunga fordon

Läggesta är en Återvinningscentral för privatperson och är inte anpassat för tunga fordon. När du besöker oss får ditt fordon vara max 3,5 ton.

Registrering av fordon på anläggningen

Det finns en sensor på anläggningen som räknar antalet fordon som rör sig på området. Registreringsnummer läses av och anonymiseras när ett fordon åker in på anläggningen. Inga foton eller personuppgifter registreras. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter: Personuppgiftshantering

Företagsfordon debiteras en besöksavgift

Företagsfordon debiteras automatiskt en besöksavgift när de kör in på området. Detta gäller under dagtid på vardagar. Läs mer om besöksavgiften här.

Ska du slänga asbest?

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot asbest på våra återvinningscentraler, utan hänvisar dig till Lilla Nyby återvinningscentral i Eskilstuna. Asbest ska vara inpackat i plast när du lämnar in det. 

Svart sopsäck

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

ReTuna-container på Kvitten

Lämna saker till återbruk i vår ReTuna-container

På Kvitten- och Läggesta Återvinningscentral finns det ReTuna-containrar där du under vardagarna kan lämna saker till återbruk istället för att slänga.

Trasig stol

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.

Gamla färgburkar

Vad är farligt avfall och hur hanterar du det

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier, hur hanterar du det?

Ett brunt trädgårdskärl som står i en grönskande trädgård.

Beställ ett trädgårdskärl

Du fyller, vi tömmer – enklare kan det inte bli.