Välkommen till Läggesta Återvinningscentral

Bara en bit från Läggesta station ligger vår återvinningscentral. Här kan du som privatperson lämna allt ditt avfall.

På återvinningscentralen kan du lämna allt ditt avfall som du inte kan sortera hemma. Till exempel farligt avfall, trädgårdsavfall och grovavfall. 

Tänk på att inte lasta mer än du orkar lyfta av när du väl kommer till sorteringsrampen, och att allt material ska sorteras synligt i containrarna och inte förpackat i säckar. Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du har frågor kring sortering.

Det här kan du inte lämna på Läggesta
  • Däck – Lämnas till återförsäljare eller till Kvitten Återvinningscentral
  • Invasiva växter – lämnas i säckar till Kvitten
  • Asbest – lämnas väl förpackat till Lilla Nyby Återvinningscentral
Inga tunga fordon

Läggesta är en Återvinningscentral för privatperson och är inte anpassat för tunga fordon. När du besöker oss får ditt fordon vara max 3,5 ton.

Hitta hit
""

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.