Till sidans huvudinnehåll
Dagvattenbrunn

Inga fimpar i markbrunnen, tack!

Markbrunnarna som vi ser lite överallt fyller en viktig funktion för att minska risken för översvämning. De är absolut inga askkoppar eller papperskorgar!

Dagvattenbrunnarna, som de heter, finns där för att regnvatten som rinner på gatorna inte ska skapa stora vattensamlingar eller översvämningar. Dessvärre hamnar även mycket olämpliga saker i dem på grund av att en del ser dem som praktiska att bli av med sitt skräp i. Vanligast är cigarettfimpar som, förutom kadmium, också i filtren innehåller ett slags plastmaterial. Kadmium är giftigt för vattenlevande organismer och plasten i filtren bryts ner till mikroplaster som vi inte önskar få i vattnet.

Det som hamnar i brunnen – hamnar i badvattnet!

Därför är det viktigt att känna till att regnvattnet från asfalterade ytor (så kallat dagvatten) nästan i alla fall leds ut direkt i vattendrag och sjöar via dagvattenledningarna. Det passerar alltså aldrig något reningsverk på vägen eftersom det betraktas som tillräckligt rent för att ledas ut direkt.

Fimpar, snus och annat skräp som slängs på trottoarer och gator spolas med regnvattnet ner i brunnarna och förorenar då istället våra bad- och fiskevatten.

Tack för att du är rädd om vattnet!

Pojke som dricker vatten.

Bli en vattenvän

Vill du veta mer om hur du kan vårda vattnet på bästa sätt för både dig själv och naturen?

Illustration av fisk i vatten

Plast till middag – djurens verklighet under ytan

Tusentals ton mikroplaster hamnar i våra hav och sjöar varje år.

Tvätta bilen miljövänligt.

Tvätta bilen på rätt sätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Välj därför att tvätta bilen på macken eller en tvättstation som har oljeavskiljare.

Sportkläder

Silver i träningskläder

En del sportplagg marknadsförs som antibakteriella eller luktfria, vilket kan innebära att de har behandlats med så kallade biocider. Biocider klassas som gift av EU. När kläder som innehåller biocider tvättas hamnar en del av giftet i våra vattendrag och sjöar där det hotar bottenlevande organismer.

Enkla kom-ihåg för dig som vill hjälpa till:

  • Plast i tandkrämen? Läs innehållsförpackningen! 
    Ämnen som acrylate/Styrene copolymer, Nylon, Polyethylene (PE) och Polymethylmethacrylat (PMMA) innehåler mikroplaster. Undvik dem.
  • Köp begagnade kläder och tvätta lagom ofta
    När du tvättar fleece och andra syntetkläder, som akryl och polyester, lossnar mikroplaster.

    Värt att tänka på! 40 ton mikroplaster från hygienprodukter hamnar i Östersjön – varje år.

Källa: Naturskyddsföreningen