Till sidans huvudinnehåll
anläggning i gorsingeholm.

Våra reningsverk

I Strängnäs kommun finns två reningsverk som tillsammans renar vattnet från hela kommunen, Strängnäs reningsverk och Mariefreds reningsverk. Vattenreningen sker i fyra steg; mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening samt våtmarksrening.

Strängnäs reningsverk

Strängnäs reningsverk renar avloppsvatten från hushåll och industrier i hela Strängnäs kommun förutom Mariefred, som har ett eget reningsverk. Omkring 24 500 personer samt ett fåtal industrier är anslutna till Strängnäs reningsverk. I snitt renas cirka 10 000 kubikmeter/dygn i reningsverket.

Mariefreds reningsverk

Mariefreds reningsverk renar avloppsvatten från hushåll och industrier i Mariefred. Cirka 4 250 personer är anslutna till Mariefreds reningsverk. Verket renar i snitt cirka 1 600 kubikmeter/dygn