Till sidans huvudinnehåll
Översvämning i möblerat rum

Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de besvärligheter och skador man drabbas av. Vi lägger ned mycket arbete på att stegvis förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt få bort riskerna för källaröversvämning.

Vanliga orsaker till källaröversvämningar är ofta felkopplingar och stopp i avloppet. I äldre områden förekommer det fortfarande att både stuprör, dagvatten och dräneringsvatten går till spillvattenledningen. Det orsakar problem med översvämningar på dessa områden. Till spillvattenledningen får enbart spillvatten från fastigheten vara anslutet. Vi arbetar aktivt med att koppla bort dagvatten från spillvattenledningar.

Checklista vid översvämning

1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

2. Flytta om möjligt fuktkänsliga möblemang.

3. Skaffa hjälp med länspumpning. Kontakta ditt försäkringsbolag eller oss.

4. Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

5. Kontakta ditt försäkringsbolag. De ordnar med skadereglering och uttorkning.

6. Eventuella ersättningskrav på oss måste meddelas skriftligt.

7. Anmäl översvämningen till oss.

Dagvatten rinner ur stuprör

Dagvatten

Hur har du kopplat ditt dagvatten? Det är viktigt att vattnet inte leds till reningsverket i onödan.

Droppande kran

Så undviker du vattenläckage

Vill du undvika vattenläckage? Här kan du läsa mer om hur du går till väga.