Till sidans huvudinnehåll
Spola inte ner tops i toaletten.

Spola rätt

För vår miljös skull måste vi börja tänka på vad vi spolar ner i toaletten. Många gånger används den som sopnedkast. Felspolningarna påverkar miljön men kostar också onödiga pengar att åtgärda. Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar.

Det här får du spola ner

Endast det som har passerat kroppen (exempelvis urin och avföring) och toalettpapper hör hemma i toaletten. Toalettpapper är gjort för att det ska lösas upp i vatten till skillnad mot exempelvis hushållspapper som är gjort för att hålla ihop. Våt- eller torrservetter och hushållspapper trasar ihop sig och bildar stora härvor som ofta är anledningen till att det blir stopp i ledningar och pumpar.

Pedalhink/papperskorg – en bra idé

Något att slänga badrumsrelaterat skräp som tops, tamponger, våtservetter m m i närheten av toaletten gör det enklare att spola rätt och är en bra investering för att undvika otrevliga, dyra översvämningar. För det är faktiskt så att varje liten tops räknas!

Kostsamma stopp och översvämningar

Felspolningar leder ofta till att det blir stopp. Stoppen i sin tur leder många gånger till översvämningar där risken är stor att du själv eller dina grannar drabbas. Om inte stoppet hamnar i den egna fastigheten kan det hamna i längre bort i ledningsnätet eller i pumparna i våra pumpstationer. Oavsett vart någonstans det händer är avloppsstopp både tidskrävande och kostsamma att åtgärda. Det är onödiga kostnader för oss alla i VA-kollektivet eftersom det i slutändan är på vattenräkningen kostnaden hamnar.

Kemiska ämnen skadar vattenmiljön

Ett stort problem är kemiska eller giftiga ämnen som spolas ned. Vi äter mer mediciner idag än förr i tiden och en del av de kemiska substanserna från våra läkemedel hamnar därför per automatik i toaletten. Det forskas mycket inom området gällande hur framtidens reningsverk ska utvecklas för effektivare rening av kemiska ämnen.

Dagens reningsverk har inte kapacitet för att rena bort alla gifter och kemiska substanser. Dessa följer därför med det renade vattnet ut igen i vårt dricks- och badvatten eller så hamnar de i slammet som kvarstår efter reningsprocessen och omöjliggör cirkulär användning av detta.

Vår vattenkvalitet är allas ansvar

För att minimera kemikaliemängderna i avloppsvattnet är det oerhört viktigt att vi inte spolar ner kemiska eller giftiga ämnen, exempelvis mediciner, målarfärg eller cigarettfimpar och snusprillor. Mediciner som gått ut i datum ska lämnas in på apoteket och övriga kemiska produkter lämnas in på återvinningscentralen. Cigarettfimpar och snusprillor slängs i påsen för övrigt hushållsavfall. 

Vi är alla ansvariga för att hålla vårt vatten rent. Både nu och för framtidens generation.

Häll inte ut fett i avloppet

Häll inte ut fett i avloppet

Häll aldrig ut olja och fett i vasken. Låt oss göra miljövänlig biogas av det istället.

Konstnärspenslar med färg

Kadmium i färg

Utan Kadmium i avloppsvattnet skulle fiskar och andra vattenlevande djur må toppen.

Tvätta bilen miljövänligt.

Tvätta bilen

Detta bör du tänka på när du tvättar bilen för att inte förgifta våra vattendrag.

ben i en pool.

Tömma poolen

Här kan du läsa våra tips och råd för vad som gäller när det är dags att tömma poolen.

Ett barn som diskar.

Miljövänligt i hemmet

Miljöfarliga kemikalier finns överallt i våra hem. Här tipsar vi om hur du undviker dem.