Vatten som rinner ner i dagvattenbrunn

Inga fimpar i markbrunnen, tack!

Markbrunnarna som vi ser lite överallt fyller en viktig funktion för att minska risken för översvämning. De är absolut inga askkoppar eller papperskorgar!

Dagvattenbrunnarna, som de heter, finns där för att regnvatten som rinner på gatorna inte ska skapa stora vattensamlingar eller översvämningar. Dessvärre hamnar även mycket olämpliga saker i dem på grund av att en del ser dem som praktiska att bli av med sitt skräp i. Vanligast är cigarettfimpar som, förutom kadmium, också i filtren innehåller ett slags plastmaterial. Kadmium är giftigt för vattenlevande organismer och plasten i filtren bryts ner till mikroplaster som vi inte önskar få i vattnet.

Det som hamnar i brunnen – hamnar i badvattnet!

Därför är det viktigt att känna till att regnvattnet från asfalterade ytor (så kallat dagvatten) nästan i alla fall leds ut direkt i vattendrag och sjöar via dagvattenledningarna. Det passerar alltså aldrig något reningsverk på vägen eftersom det betraktas som tillräckligt rent för att ledas ut direkt.

Fimpar, snus och annat skräp som slängs på trottoarer och gator spolas med regnvattnet ner i brunnarna och förorenar då istället våra bad- och fiskevatten.

Tack för att du är rädd om vattnet!

Pojke dricker vatten

Bli en vattenvän

Vill du veta mer om hur du kan vårda vattnet på bästa sätt för både dig själv och naturen?

Illustration av fisk och mikroplaster

Plast till middag – djurens verklighet under ytan

Tusentals ton mikroplaster hamnar i våra hav och sjöar varje år.

Bil i tvätthall

Tvätta bilen rätt

Detta bör du tänka på när du tvättar bilen för att inte förgifta våra vattendrag.

Sportkläder

Silver i sportkläder

En del sportplagg marknadsförs som antibakteriella eller luktfria, vilket kan innebära att de har behandlats med så kallade biocider. Biocider klassas som gift av EU. När kläder som innehåller biocider tvättas hamnar en del av giftet i våra vattendrag och sjöar där det hotar bottenlevande organismer.