Till sidans huvudinnehåll
Elbil som laddas

Så minskar du risken för brand i elbilen

Att minska risken för överhettning och brand är relativt enkel. Ladda bilen med en laddbox! Här kan du läsa mer om hur du kan minska brandrisken i elbilen.

Är det sant att elbilar brandfarliga?

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rapport och sammanställning av bränder i elfordon framgår det att det inte sker fler bränder i elbilar än vad det gör i fossilbränsledrivna bilar.

Det här kan göra att elbilen börjar brinna

Laddar du elbilen i ett vanligt eluttag? Sluta genast med det! Att ladda elbilen på ett sådant sätt kan medföra en ökad risk för brand. Vare sig vanliga vägg- eller motorvärmaruttag är dimensionerade för att kunna klara av en sådan belastning med högeffekt under de timmar som krävs för att ladda en elbil. Det leder till att vägguttaget och elsystemet i ditt hem blir överbelastat. Det kan leda till att proppen går eller att uttaget blir överhettat. Har du riktigt otur kan det även leda till brand. 

Så gör du för att minska brandrisken i din elbil

  • Köp och installera en laddbox som har inbyggd lastbalansering
    Laddboxarna med lastbalansering har trygga säkerhetsfunktioner som kommunicerar med bilen, vilket för att elen bara är igång när elbilen är ansluten på ett korrekt sätt.
  • Laddning i ett vanligt väggutag ska du bara göra i absolut nödfall och i sådana fall under en kort tid. 
Fulladdat batteri - från morgon till kväll

Fulladdat batteri - från morgon till kväll

Smart, säkert och kostnadseffektivt. Tre bra argument till varför du ska använda en laddbox när du laddar din elbil eller laddhybrid hemma hos dig.

Parkeringsplats för elbilsladdning

Frågor och svar

Du har kanske funderingar om installation av laddbox hemma. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och svara på de vanligaste frågor här.