miljötratt.

Samla upp flytande fett med miljötratten

Med vår miljötratt är det enkelt att samla upp allt flytande fett från olika matvaror och matlagning så att det inte hälls i vasken. Tratten finns att hämta på våra återvinningscentraler.

Tratten är gjord för att monteras på en PET-flaska. I trattens lock finns det plats för att sätta fast PET-flaskans lock fram tills dess den är full och ska slängas. Se skiss nedan.

Du kan naturligtvis använda vilken plastflaska eller exempelvis ett tomt mjölkpaket också om du vill. Obs! att uppsamlingskärlet inte får vara av glas.

Hämta miljötratten på återvinningscentralen eller i vår kundmottagning

Tratten kostar ingenting för dig som kommer och hämtar en enstaka till ditt hushåll. För större beställningar som till en hel bostadsrättsförening, eller om du som fastighetsägare till ett flerbostadshus vill dela ut till de boende, debiteras tillverkningskostnaden av tratten. Vänd dig i så fall till vår kundservice på telefon 0152-460 50 eller
E-post, kundservice@sevab.com  

Naturligtvis fungerar vilken tratt som helst förstås lika bra. Det viktiga är att fettet inte hamnar i ledningarna där det ställer till stora problem när det stelnar. Fettet bildar hårda klumpar och kan orsaka stopp som leder till onödigt kostsamma åtgärder.

Sorteras som matavfall

När flaskan är full sorteras den som matavfall. Låter det konstigt? Ja, visst bär det emot att slänga plast bland matavfallet men den skiljs bort vid vår anläggning. Fettet blir så småningom till biogas liksom det övriga matavfallet.

Samlar du fettet i ett större uppsamlingskärl som till exempel en dunk så lämnar du istället in den direkt till återvinningscentralen.

Bild som visar hur tratten används

Häll inte ut fett i avloppet

Häll aldrig ut olja och fett i vasken. Låt oss göra miljövänlig biogas av det istället.

Citrusskal

Från matavfall till biogas

Alla matrester och allt matfett du slänger i matavfallspåsen återvinns till miljövänligt biogas. Vill du veta hur?