målarpenslar med olika färger.

Kadmium i färg och snus

Kadmium är giftigt för vattenlevande organismer och är därför högst olämpligt att spola ned i avloppet. När det sköljs ut i vasken och hamnar i reningsverket fälls det mesta ut i slammet som skulle kunna vara ett utmärkt gödningsmedel på åkrarna, om det inte innehöll Kadmium. En del Kadmiumrester följer också med i utgående vatten och förgiftar Mälaren.

Kadmium finns i snus och vissa konstnärsfärger

Många tänker kanske att en lite prilla inte gör sådan stor skada men faktum är att det varje dag spolas ner 4 000 000 prillor i Sverige. Det är lika mycket som 100 normalstora lastbilar per år och motsvarar 11 000 ton. Skulle man lägga alla prillor på en rad så skulle den nå från Sverige till Australien.

Snuset hör hemma bland övrigt hushållsavfall och ett enkelt sätt att åtgärda problemet är att ställa in en papperskorg på toaletten för snus och allt annat skräp som inte ska spolas ned.

Kadmium används också i vissa gula och röda färgpigment. De är vanligast i oljefärg men förekommer även i akryl- och akvarellfärger. I en del akvarellfärger kan det förekomma upp till 45 viktprocent rent kadmium.

Ta hand om färgerna på rätt sätt

Om man ändå vill använda färger innehållande kadmium så kan en del av problemen undvikas genom rätt hantering.

  • Torka bort färg från händerna före tvätt
  • Torka ur penslarna så långt det är möjligt och skölj sedan ur penslarna i vatten eller lösningsmedel. Torka sedan av penslarna igen innan sköljning av dessa.
  • Rena sköljvattnet genom att tillsätta flockningsmedlet BAUXIT som finns i de flesta välsorterade konstnärsbutiker (tillsätt 0,5-1 msk Bauxit till 1 liter vatten). När vattnet ser klart ut, rör om försiktigt och filtrera vattnet igenom ett kaffefilter. Det filtrerade vattnet kan därefter hällas ut i avloppet.
  • Färgrester, tomma tuber, kaffefiltret och pappers/tygtrasor lämnas som farligt avfall på återvinningsstation.
  • Märk avfallet med att det "innehåller kadmiumrester"